Политика за поверителност

​Асоциация общество и ценности („АОЦ“, „нас“, „ние“ или „нашата“) управлява уеб сайта www.sva.bg („Услугата“). Тази страница Ви информира за нашите правила относно събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате Услугата. Ние няма да използваме и не споделяме Вашите лични данни с никого, освен, както е описано в тази Политика за поверителност („Политика та“). Ние използваме Вашите лични данни за предоставяне и подобряване на Услугата. С използването на Услугата приемате събирането и използването на лични данни в съответствие с тази Политика. 

Данни за контакт 
Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас:
Сдружение „Асоциация общество и ценности“
БУЛСТАТ: 175299044
Адрес: гр. София, п.к. 1510, р-н „Подуяне“, ж.к. „Х. Димитър“, бул. „Владимир Вазов“, бл. 169, ет. 1, ап. 3
Електронна поща: [email protected]

Събиране и използване на информация
Като се има предвид влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламента“), Асоциация общество и ценности държи да съобрази своята политика за защита на личните данни с правилата на новия Регламент.

Регламентът осигурява по-голям контрол и прозрачност при обработването на лични данни и поради тези причини АОЦ актуализира своята Политика за поверителност.

Поверителността на Вашите лични данни е много важна за нас и съобразно това ние сме актуализирали нашата политика за защита на личните данни, за да гарантираме прозрачност по отношение на обработката на лични данни от нашата организация. Подробно сме описали начините на обработване и защита на личните данни, събрани от нашата организация.

Цел и правни основания за обработване
Освен информацията, която ни предоставяте, събираме и допълнителна информация, която ни помага да подобрим нашите кампании, за да постигнем успешно нашата цел мисия, а именно – да достигнем, информираме и активизираме повече българи за защита на човешкото достойнство и свобода, брака и семейството у нас и в Европа, за да видим повече здрави семейства и общества. 

Ние обработваме следните категории лични данни за Вас, получени чрез Сайта, и ги използваме за следните цели:

• Данни за комуникация, включващи всяко съобщение, което ни изпращате, както чрез контактен формуляр на сайта ни, така и чрез имейл, текст, коментар под статия, съобщение чрез социална мрежа, коментар в социална мрежа или друг вид съобщение, което ни изпращате. Ние обработваме тези данни с цел комуникация с Вас, за да отговорим на всеки въпрос, отправен към нас, също така за поддържане на архивите ни и за защита в случай на предявени от/срещу АОЦ искове и/или жалби или в случай на отправено искане към АОЦ от държавен орган или съда.

• Данни за потребителя, включващи данни за това по какъв начин взаимодействате със съдържанието в сайта ни.  Ние обработваме тази информация, за да поддържаме Услугата, да осигурим подходящо на нуждите Ви съдържание, както и редовно запазване и съхраняване на базата данни. Ние обработваме тези данни с цел адекватна поддръжка и актуализация на нашия сайт.

• Технически данни, която браузърът Ви изпраща, когато посещавате нашият сайт („Данни за дневника“). Тези данни за дневника могат да включват данни за използването на Услугата ни, като адреса на интернет протокола („IP“) на Вашия компютър, логин-детайли, детайли за браузъра – типа на браузъра, версията на браузъра, също за страниците на нашата Услуга, които посещавате, времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници – продължителността и повтаряемостта на посещенията, времевата зона, статистика и др. данни, свързани с начините за достъп до Услугата ни. Източникът на информация е нашият хостинг-доставчик и личната ни система за анализи. Ние обработваме тези данни с цел да анализираме по какъв начин взаимодействате със Сайта ни, да го защитим от евентуални атаки, да подсигурим подходящо за потребителите ни съдържание и ефективността на нашите кампании.

Освен това може да използваме услуги на трети страни като Google Анализ, които събират, наблюдават и анализират този вид информация, за да увеличат функционалността на Услугата ни. Тези доставчици на услуги от трети страни имат свои собствени политики за поверителност, които се отнасят до начина, по който използват такава информация.

Основанието за обработването на горните категории лични данни е предоставеното от Вас съгласие при ползването на Сайта, в съответствие с чл. 6.1 от Регламента. 

Възможно е да използваме горепосочените данни за комуникация, данни за потребителя и технически данни с цел да осигурим подходящото съдържание на сайта, както и да измерваме ефекта им върху потребителите, които обслужва Услугата. 

Чувствителна информация (Sensitive Data)
Ние не събираме никаква чувствителна информация за Вас. Този вид данни се отнасят до лична информация, включваща раса, етнос, религиозни и политически убеждения, сексуален живот, организационна принадлежност (вкл. членство в политически партии, търговски, неправителствени и религиозни организации), здраве, генетични и биометрични данни. Не събираме също никаква информация за криминални престъпления и наказания.

Бисквитки
Нашият уеб сайт www.sva.bg използва „бисквитки“, с цел потребителите на Услугата да ползват безпроблемно уебсайта и да осигури оптимални условия на функциониране.

„Бисквитка“ е файл, направен от цифри и букви, които уебсайтът ни съхранява на компютър, мобилно устройство или друго устройство, когато разглеждате уебсайта.

Посетителите на www.sva.bg, могат да откажат, съответно да управляват използването на „бисквитки“, но това може да доведе до известна дисфункционалност или ненужно показване на съдържание. 

В зависимост от браузъра, използването на „бисквитки“ може да се управлява съгласно инструкциите, публикувани на всеки уеб браузър на посочените по-долу линкове:
Microsoft Edge
(https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-msedge/edge-howdo- i-enable-cookies/275b58e3-d741-4b21-8042-3059b1902d0e?auth=1)
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Chrome for Desktop
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Chrome for Android
http://(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en)
Cookie settings for Safari
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=en_US

Комуникация
В случай че се абонирате да получавате бюлетина на нашата организация, ние получаваме Вашето фамилно име, име, град и Вашата електронна поща въз основа на Вашето съгласие. Ние събираме тези данни, за да Ви информираме за важни новини и развития свързани с осъществяването на мисията на нашата организация. Няма да използваме събраните данни за други цели, без първо да получим съгласието Ви. Ние ще обработваме получените лични данни само докато имаме Вашето съгласие.

Според закона ние можем да изпращаме информационни съобщения ако:

  • сте поискали да получавате информация за нашите настоящи и следващи кампании;
  • сте се абонирали за електронния ни бюлетин през формата или линка за това в сайта ни.
  • сте заявили желание да ви абонираме за електронния си бюлетин на предоставен ви от нас хариен формуляр или бланка.

Можете да се откажете от получаването на нашия бюлетин по всяко време, като следвате връзката за отказване от абонамента в края на всеки имейл или като пишете на: [email protected]. След като Вашето съгласие бъде оттеглено, Вашето фамилно име, име, град и електронна поща ще бъдат изтрити от нашата база данни на получатели на бюлетина. 

Съхранение на личните данни, достъп до тях и срок на съхранение

Личните данни, обработвани от нашата организация, се съхраняват на сървъри в България и сървъри в други страни, съвместими с изискванията на Европейската комисия (Mailchimp и weebly.com са напълно съвместими с GDPR). 

Достъпът до тези данни е ограничен до няколко лица в рамките на организацията. Възможно е лица, които предоставят технически специализирани или други експертни услуги, да имат достъп до събраните данни с цел да предложат поддръжка, технически решения и/или консултации относно обработването на съхраняваните данни и да осигурят защита на тези данни.

Личните данни, които събираме за горепосочените цели, се съхраняват и обработват, докато ползвате Услугата на уебсайта, за времето през което сте абонирани за бюлетина и също съгласно законовите изисквания за срок до пет години след като сте се отказали да получавате информация от нас. 

Горното е необходимо с цел комуникация, за поддържане на архивите на АОЦ и за защита в случай на предявени от/срещу АОЦ искове и/или жалби или в случай на отправено искане към АОЦ от държавен орган или съда. Вашите данни ще бъдат окончателно изтрити от всички регистри и бази данни на АОЦ след изтичането на горния срок или след приключване на евентуално възникнали съдебни производства.

​Споделяне на личните данни 
Нашата организация не продава Вашите данни на други компании и организации и не ги споделя с трети лица с търговски цели. Ние ще съобщим Вашите данни на други институции или трети страни, само ако предварително сме получили Вашето съгласие или ако това се изисква по силата на закона.

Дарения
Ако решите да направите дарение на Асоциация общество и ценности през E Pay, Pay Pal или чрез банков превод посочената от вас информация (имена, а в някои случаи електронен адрес и населено място) няма да бъде предоставяна на трети лица, освен за данъчно-счетоводни цели. 

Вашите права и как можете да ги упражните

Право на информация и на достъп – можете да поискате информация относно личните Ви данни, които имаме, и относно действията по обрабоване на Вашите данни;

Право на корекция или попълване – можете да коригирате неточните лични данни или да ги допълните;

Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) – можете да поискате изтриване на Вашите лични данни, ако:
– личните данни вече не са необходими съобразно с целите, за които са били събрани или обработвани;
– оттеглили сте съгласието си, на което се основава обработването на лични данни или няма друго правно основание за обработване;
– личните данни са били незаконосъобразно обработени;

Право на ограничаване на обработването – може да изисквате ограничаване на обработването, ако оспорвате точността на предоставените от Вас данни, както и при други обстоятелства, предвидени от Регламента или друг закон;

Право на възражение – можете да възразите по всяко време на обработването въз основа на законен интерес;

Право на преносимост на данни – може да получите лични данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, обичаен и автоматично четлив формат. Имате право и да изпратите данните на друг администратор на лични данни. 

Право на отказ от съгласие – ако обработването на данни се основава на Вашето съгласие, можете да го оттеглите по всяко време. Оттеглянето на съгласието има сила само за в бъдеще, следователно не засяга  обработването на данните преди оттегляне на Вашето съгласие.

Правото да не бъдете обект на автоматични решения или допълнителни профили, съответстващи на автоматични решения – имате право да не бъдете обект на решение, основано изключително на автоматична обработка, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или които Ви засягат по подобен начин в значителна степен; 

Можете да упражнявате горните права поотделно или съвместно чрез просто изпращане на искане до нас на [email protected]

Право на защита – ако смятате, че правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни са нарушени, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, на следния адрес:

Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Все пак, бихме се радвали, ако първо се опитаме да разрешим всеки възникнал проблем лично, като пишете на: [email protected]

Съответствие със законодателството
Ние ще разкрием Вашите лични данни единствено, когато това се изисква в съответствие с приложимото законодателство или по искане на съда или държавен орган, или ако считаме, че подобно действие е необходимо за спазване на закона и разумните искания на правоохранителните органи или за защита на сигурността или целостта на нашата Услуга.

Сигурност
Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване по интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Защитата на личните Ви данни се осигурява чрез съхранение на данните на сървъри, отговарящи на стандартите за качество на Европейския съюз. Сървърите също имат системи за сигурност и защита.

Страни, намиращи се извън ЕС, не винаги предлагат същото ниво на защита на личните данни и поради тази причина европейският закон забранява трансфери на лични данни извън Евопейската икономическа област, освен ако те не отговарят на определени критерии. Някои от нашите доставчици на услуги (например Mailchimp) са базирани извън Европейската икономическа област, така че ние извършваме подобен трансфер, само ако е спазено едно от следните условия:
•Ще извършваме трансфер на личните Ви данни само към онези доставчици, които са одобрени от Европейската комисия; или
•Ако доставчикът се намира в Съединените американски щати, ще се убедим, че неговите политики са съвместими с изискванията на Европейската комисия (Mailchimp е напълно съвместим с GDPR);
•Ако нито едно от условията не е изпълнено, ние ще искаме изрично Вашето потвърждение преди да трансферираме данните. Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време.

Връзки към други сайтове
Нашата Услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно ви препоръчваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате. Нямаме контрол и не носим отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.

Защита на децата
Нашата Услуга не се отнася за лица на възраст под 16 години („деца“). Ние не събираме съзнателно лични данни от деца на възраст под 16 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашите деца са ни предоставили свои Лични данни, моля свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца на възраст под 16 години без потвърждение за съгласието на родителите, предприемаме стъпки за премахване на тези данни от нашите сървъри.

Промени в тази Политика за поверителност
Асоциация общество и ценности си запазва правото периодично да актуализира тази Политика за поверителност. Препоръчваме ви да я преглеждате периодично, за да сте в течение на всички промени. В случай, че предприемем по-съществени промени ще ви информираме по имейл. 

Последна актуализация: 16.11.2018 г.

С Политиката за поверителност, Правилата и условията за ползване на сайта за петиции „Граждани в действие“ (www.civilactionbg.com) можете да се запознаете от:

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ