Деца

Становище във връзка с предложените промени в Закона за закрила на детето

ДО:КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТАНА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РБКОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИНА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РБ КОПИЕ ДО:Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ                    …
Прочети повече Становище във връзка с предложените промени в Закона за закрила на детето

Препоръки на Асоциация Общество и Ценности по отношение на стратегията на ЕС за правата на детето (2021-24)

Във връзка с пътната карта на Комисията относно стратегията на ЕС за правата на детето (2021-24), Асоциация общество и ценности (АОЦ) препоръчва стратегията: 1. Да ​​отстоява и защитава принципа на субсидиарност като основен принцип в…
Прочети повече Препоръки на Асоциация Общество и Ценности по отношение на стратегията на ЕС за правата на детето (2021-24)

Становище по повод Проект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

ДО:ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА:КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИКОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОП. ФОНДОВЕКОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТАКОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКАКОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И…
Прочети повече Становище по повод Проект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Становище на АОЦ във връзка с Проекта на Закон за промяна Закона за образованието

Становище на Асоциация общество и ценности относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Уважаеми Дами и Господа,​С настоящото бихме искали да изразим своята позиция относно Проекта на…
Прочети повече Становище на АОЦ във връзка с Проекта на Закон за промяна Закона за образованието

Отворено писмо от над 50 организации срещу задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца

До: Министъра на образованието и науката Комисията по образованието, науката и въпросите  на децата, младежта и спорта Комисията по правни въпросиКомисията по правата на човека, жалбите и петициите на гражданитеПредседателите на парламентарно представените партии в 44-то Народно събраниеНародните…
Прочети повече Отворено писмо от над 50 организации срещу задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца

Становище и предложения във връзка със Закона за социалните услуги

СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ” ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ* Законът за социалните услуги (обн., ДВ, бр.24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020г.) повдига множество въпроси и…
Прочети повече Становище и предложения във връзка със Закона за социалните услуги