Деца

Обръщение на Alliance Defense Fund към българските власти

Фондът Alliance Defense Fund е международна правна асоциация, учредена включително и с цел защитата на родителските права, свободата на образование и домашното образование. Фондът Alliance Defense Fund е признат от Обединените нации, Европейския парламент, Организацията…
Прочети повече Обръщение на Alliance Defense Fund към българските власти

Краен държавен контрол върху българските родители беше приет на първо четене

Смразяващ кръвта закон, нарушаващ правата на българските родители прие на първо четене Българският парламент на 21 юли 2010 г. Комисията по образованието придвижи към гласуване в Парламента поправки в Закона за народна просвета, плануващи разширяване…
Прочети повече Краен държавен контрол върху българските родители беше приет на първо четене

ПЕТИЦИЯ срещу задължителното въвеждане на училищно обучение от пет-годишна възраст

Спрете насилственото извеждане на децата от сигурната среда на семейството, като подпишете петицията срещу задължителното въвеждане на училищно обучение от пет-годишна възраст тук: http://bgpetition.com/zaduljitelno_petgodishno_obrazovanie/index.html
Прочети повече ПЕТИЦИЯ срещу задължителното въвеждане на училищно обучение от пет-годишна възраст

Декларация на неправителствени организации срещу задължителното образование за петгодишните

Ние, долуподписаните организации, като активно защитаващи правата на българските деца и родители, се обявяваме срещу прибързаното приемане на поправки в Закона за народната просвета от Народното събрание на второ четене, което ще задължи родителите да…
Прочети повече Декларация на неправителствени организации срещу задължителното образование за петгодишните

ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно въвеждането на задължително целодневно обучение и задължително обучение за децата на петгодишна възраст

ДО:Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ, Министър на образованието,младежта и наукатаГ-ЖА МИЛКА КОДЖАБАШИЕВА, Зам. министър на образованието, младежта и наукатаГ-Н ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ, Председател на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта при 41-о…
Прочети повече ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно въвеждането на задължително целодневно обучение и задължително обучение за децата на петгодишна възраст