Европа

Писмо с искане България да се противопостави на ратификацията на Истанбулската конвенция от ЕС

Граждански действия / Европа ДО: КРУМ ЗАРКОВ, МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   КОПИЕ: РУМЕН РАДЕВ, ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ       УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАРКОВ,      Обръщаме се към Вас във връзка с предстоящото утре,...

Становище до Съвета на Европа за оттегляне на препоръката ограничаваща свободата на словото

СТАНОВИЩЕ относно проектопрепоръката на Комитета на министрите към държавите-членки относно борбата с речта на омразата. ДО: СЪВЕТА НА ЕВРОПАМИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РБЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПАСЕ КОПИЕ ДО: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТОНАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 46-TO НС                                        №008/07.08.2021 Уважаеми...

Апелът ни към Европейската комисия по повод регламента за признаване на родителството

Становище до Европейската комисия по повод Пътната карта за регламент за трансгранични семейни ситуации и признаване на родителството между сържавите-членки на ЕС. Асоциация общество и ценности обединява, от 2007г. насам, десетки хиляди български граждани за...

Апелът ни към Европейската комисия във връзка с джендър политиките срещу насилието

Становище до Европейската комисия във връзка с обществената консултация касаеща защитата на жени от насилие и домашно насилие* ДО: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯКОПИЕ ДО: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТМИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТОНАРОДНО СЪБРАНИЕ  №005/10.05.2021 УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,Асоциация...

Европейският съд по правата на човека се компрометира с избора на Грозев

Съдия Йонко Грозев стана пример за провал на ЕСПЧ с избора му за президент на секция. ​Два месеца след публикуването на доклада на Европейския център за право и справедливост (ECLJ), който разкри наличието на мащабен конфликт на...

Писмо в отговор препоръката на ООН да преосмислим позицията си за Истанбулската конвенция

ДО: ДУБРОВКА СИМОНОВИЧ,ДОКЛАДЧИК НА ООН ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАСИЛИЕТО НА ЖЕНИКОПИЕ ДО: МЕДИИТЕ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СИМОНОВИЧ, Оценяваме изказаното мнение и препоръки в сферата на защитата от домашно насилие и насилие над жени у нас, в...

Венецианската комисия не може да предвиди конституционните последици от Истанбулската конвенция

Венецианската комисия, която е консултативен орган на Съвета на Европа, публикува становище* относно конституционно-съобразността на ратифицирането от Арменската република на Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, на същия орган,...

Писмо с искане България да участва с позиция относно Истанбулската конвенция пред Съда на ЕС

ДО: МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ ДО: МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯНАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РБ ПРЕД ЕСПЧ” КЪМ МВнРСВЕТИЯ СИНОД...

Писмо до генералния секретар на Съвета на Европа за причината България да отхвърли Истанбулската конвенция

Уважаеми господин Ягланд, Във вашето изказване по повод Международния ден на жената 2019 споменавате, че: “В някои случаи като България, ратификацията беше блокирана заради безпокойства и неразбиране на термина „джендър“. Обаче аз смятам, че такива...