Ценности и принципи на Асоциация Общество и Ценности

Асоциация Общество и Ценности е гражданско сдружение, отстояващо активна позиция за гарантиране на достойнството и свободата на личността, брака и семейството.  
Мисията ни е информираме, образоваме и активираме максимален брой българи за защита на човешкото достойнство и свобода, брака и семейството в културата и управлението на страната и Европа, за да видим здрави семейства и общества. 

ЦЕННОСТИ:
Достойнството и свободата на личността
Ние вярваме, че човекът е разумно и интелигентно същество, свободно и отговорно за действията си, притежаващо съвест и способност да различава добро от зло. Всеки човек притежава присъщо достойнство, независимо от обстоятелствата му. Oсновното и първостепенно право е правото на живот на всяко човешко същество, от момента на неговото зачеване до естествената му смърт. Считаме, че всеки човек има право на безопасност; право да мисли, говори и действа, следвайки собствената си съвест; право да се събира и сдружава; право на религиозна свобода, да почита Бог публично и насаме; право на защита на частната си собственост.   

Брак, семейство и деца
Бракът е доброволен съюз между един мъж и една жена, основан на трайно и изключително взаимно посвещение, осъществяващо се по естествен начин при създаване и отглеждане на деца. Бракът има стойност сам по себе си, но същностната му ориентацията към отглеждане на деца, определя неговата отличителна структура. Ние се застъпваме за закрила и насърчаване на брака и естественото семейство (между един мъж и една жена) като най-добрата среда за формиране на ценностната система на децата и тяхното пълноценно развитие и реализация. 

Родителите имат първостепенното конституционно право и отговорност за грижата, възпитанието, здравето и образованието на своите деца; да решават по всички въпроси свързани с тях и да ги образоват съгласно избора и убежденията си. Признаваме различията между мъжа и жената, тяхната уникална роля за пълноценното развитие на децата, зачитайки същевременно с това равнопоставеността на половете. Всяко дете има право да познава и да бъде познавано от двамата си родители.  Интересите на децата и родителите не могат да си противоречат. Ние признаваме същественият принос на естественото семейство за устойчивото развитие на обществото. 

Докато се застъпваме за достойнството и свободата на личността ние считаме, че политиките насърчаващи проституцията, порнографията, еднополовите бракове и родителство, педофилията, евтаназията, абортите, сурогатството, промяната на пола, заличаването на половите различия, джендър идеологията, системното сексуално образование в детските градини и училища и др. са деструктивни за децата, семействата и обществото.  Практиката показва, че легализирането на горепосочените практики води до тяхното обществено легитимиране и разрастване. Считаме за важно да информираме за последствията от подобни политики и да насърчаваме добрите практики, свързани с тяхната превенция и ограничаване.

Асоциация Общество и Ценности е поела отговорност за насърчаване на гражданското участие и активност, така че политиците и институциите да бъдат реално въвлечени в служба на обществото.

​По-долу можете да изтеглите и да се запознаете с Устава на Асоциация Общество и Ценности:

Сдружение „Асоциация общество и ценности“ се ръководи от управителен съвет в състав:

Михаела Джоргова, председател на управителния съвет
Жени Маркишка, член на управителния съвет
Бисер Николов, член на управителния съвет
Христо Коцев, член на управителния съвет
Евгений Николов, член на управителния съвет