Асоциация Общество и Ценности извършва дейността си благодарение на доброволните дарения и помощ на своите съмишленици. Виж начините, по които можеш да се включиш:

Онлайн дарение

Друга сума или Друга сума Междинна сума ОбщоОбщо за днес ДАРИ

Банкова сметка

Сдружение „Асоциация общество и ценности“ 
Алианц Банк България АД
BIC: BUINBGSF 
IBAN
: BG53BUIN95611000470068 (BGN)
Основание за плащане: дарение

Банкова сметка, която препоръчваме за преводи от чужбина:
Association Society and Values/
Асоциация общество и ценности
First Investment Bank/Първа инвестиционна банка
BIC: FINVBGSF 
IBAN: BG42FINV91501200027789 (BGN)

Основание: Donation/Дарение

Адрес на банката: 37, Dragan Tsankov Blvd., 1797 Sofia

Чрез PayPal

Чрез ePay.bg

Дарение лв

​Важно: Ако имате проблем с ePay превода проверете дали не трябва да актуализирате настройките от профила си чрез онлайн идентификация в меню „Настройки“ и  „Онлайн идентификация“ или на каса на EasyPay. 

Чрез EasyPay

Дари на касите на Easy Pay като посочиш клиентския номер (КИН) на Асоциация общество и ценности: 1223326294


ВАЖНО: Като дарители на Асоциация общество и ценности можете да ползвате данъчно облекчение за направените от вас дарения през годината. Това става през следващата при отбелязване на дарението в данъчната ви декларация и на база на издадено удостоверение от наша страна за сумата на направеното от вас дарение.

За целта е нужно да ни изпратите вашите три имена, ЕГН и адрес по регистрация по местоживеене ако сте физическо лице, или ако е от фирмената ви сметка – името на фирмата, имената на МОЛ, булстат и адрес на регистрация на: [email protected], като посочите и общата сума, която сте превели и по коя наша сметка.