За нас

Гражданско сдружение „Асоциация Общество и Ценности” е регистрирано на 7 юни, 2007 година, от група проактивни граждани. АОЦ има мисията да бъде конструктивен фактор за развитието на обществото чрез насърчаване и отстояване на ценности и политики, утвърждаващи достойнството и свободата на личността, брака и семейството.

Асоциация Общество и Ценности обединява хора, вдъхновени да окажат позитивна промяна в обществото, културата и управлението на България.

Нашите цели

01.

Да осъществява независим граждански мониторинг и контрол върху властимащите и да се застъпва за свободата и достойнството на личността, брака, правата и интереса на детето и родителите в съответствие с българското и международното законодателство.

02.

Да насърчава и защитава семейството и брака като легален съюз между един мъж и една жена, които са решаващ фактор за формирането на ценностната система на децата и тяхното правилно развитие и реализация.

03.

Да достигне, информира, образова, обучи и активира граждани и съмишленици в отстояване живота, достойнството и свободата на личността, брака и семейството на национално и европейско ниво и да съдейства за изграждане на реално функциониращо гражданско общество.

04.

Да подпомага създаването и подобряването на законодателство, което има отношение към живота, достойнството и свободата на личността, брака, семейството, образованието, човешките права, здравеопазването и др.;