Какво правим

Информираме
Информираме нашите членове, съмишленици и партньори за важни развития и предстоящи промени в законодателството, насочени срещу личността и семейството, по разбираем и достъпен начин. Предоставяме полезна информация, факти и статистики по тези въпроси.

Застъпничество
Следим отблизо законодателните инициативи в сферата на човешкото достойнство и свободата на личността и семейството чрез медиите, работата на Народното събрание и държавните институции. Застъпваме се активно за най-добрия интерес на децата и семейството, защищаваме човешкото достойнство в обществени дискусии, кръгли маси, чрез писма, становища, информиране на медиите и т.н.

С помощта на нашите съмишленици и партньори се застъпваме за семейните ценности и спазването на фундаменталните човешки права на национално и европейско равнища.

Партньорска мрежа
Сътрудничим си с експерти, професионалисти и организации, защищаващи личността и семейството у нас и чужбина, за да отговорим на непрекъснатия натиск за редефиниране на брака и подмяна на семейните ценности.

Инициативи за укрепване на брака и семейството
От 2012 година Асоциация Общество и Ценности е инициатор и координатор на “Седмицата на брака” у нас. Седмицата на брака е международна инициатива, която включва дейности, целящи да заздравят и укрепят брака и семейството. Тя има за цел да съдейства за изграждането на положителен образ на брака в обществото като насърчава семейните двойки да сложат брака си на фокус и да развиват умения за успешен и щастлив брак и чрез популяризиране на инициативата сред медиите, бизнеса, нестопанските организации, училищата, културата и изкуството.

Какво постигнахме през последните седем години и как можете да помогнете вижте от електронната брошура по-долу: