Заявление за доброволен сътрудник към гражданско сдружение „Асоциация общество и ценности“

Информация за контакт:

часа месечно

Съгласие​:

​С попълването на това заявление приемам Правилата за поверителност и Декларацията за информирано съгласие за доброволен сътрудник на Асоциация общество и ценностии потвърждавам, че предоставените от мен данни са верни и пълни.