Предложенията за Законопроект за нов закон за вероизповеданията от парламентарната група на «Атака» с инициатор г-жа Цвета Георгиева са в пълно противоречие с Конституцията на България. По този повод 27 вероизповедания и граждански организации изпратиха тази сутрин Декларация до Президента, Председателя на парламента, ресорния Министър на вероизповеданията, Председателите на парламентарно представените партии, Председателя на комисията по човешки права и вероизповедания и Омбудсмана на Република България.

В Декларацията организациите изразяват загриженост относно предложените от варненската депутатка ограничения при регистрацията на вероизповедания и пререгистрация на съществуващите като например: въвеждането на минимален брой последователи от 5000 души; вероизповеданието да разполага със собствен храм; сградата да е на 50м. отстояние от училища и да няма отказ за регистрация в друга страна по света.

Според вероизповеданията и гражданските организации въвеждането на подобни изменения е в противоречие не само с Конституцията на България – чл. 6, чл. 12, чл. 13, чл. 26, чл. 37 и чл. 43, но и с редица международни документи, които България е ратифицирала – Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Международния пакт за граждански и политически права на ООН и Договора за присъединяване на България към Европейския съюз.

Гласуването на подобни поправки би довело до ограничаване на човешките права и религиозната свобода в България и до нарушаване на приети и ратифицирани от България европейски договори, нормативни актове и спогодби, се посочва още в Декларацията.

Чрез Декларацията 27-те вероизповедания и граждански организации изразяват своята категорична позиция срещу допускането на дискриминационни, противоконституционни и недемократични текстове в закона за вероизповеданията.

Декларацията е от името на регистрирани евангелски вероизповедания, Християнска Вселенска и Апостолска Църква – обединяваща православни, католици и протестанти и осем граждански организации между които: Български хелзински комитет, Асоциация за защита на религиозната свобода, Център за правна помощ «Глас в България», Асоциация общество и ценности, Фондация Толерантност, Гражданска инициатива «Справедливост», ГИ «Свобода за всеки» към фондация Преображение и др.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *