Тъмната страна на сурогатното майчинство
|

Тъмната страна на сурогатното майчинство

През ноември в чешкия парламент се проведе международна конференция по въпроса за сурогатното майчинство. Оливия Маурел, родена от сурогатна майка в САЩ, споделя в своята 10-минутна реч пред народните представители за пораженията от това в нейния…

Узаконяване на сурогатството в регламента за родителството
| | |

Узаконяване на сурогатството в регламента за родителството

Регламентът по въпросите за родителството нарушава националните компетенции на държавите членки по отношение на семейното право, сурогатното майчинство и принципа на субсидиарност, посочихме в писмото по-долу до министъра на правосъдието у нас. ДО: Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА,…

Децата и Интернет порнографията
| |

Децата и Интернет порнографията

Децата са най-уязвими както в реалния, така и във виртуалния свят. Но, искаме или не, те вече ползват електронни устройства от най-ранна възраст и това ги излага на сериозна опасност и риск от злоупотреби. Те…

Писмо за отхвърляне на директивата на Съвета на ЕС за прилагане на Истанбулската конвенция

ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ; КОПИЕ ДО: МЕДИИТЕ Изх.№ 009/23.04.2024г. Писмо от името на 40 граждански и родителски организации и над 2700 граждани, подкрепили петицията за отхвърляне на Директивата на Съвета на ЕС относно борбата…

| |

Писмо срещу резолюция на ПАСЕ за джендър и ЛГБТИ идентичностите и еднополовия брак

ДО:  НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Г-Н ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ, Г-ЖА АРТЕН АНИСОВА, Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА, Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА, Г-ЖА ДЖЕНАЛ ТОПАЛОВА-ЯШАР,  Г-Н ИВАН ИВАНОВ, Г-Н ВАСИЛ ПАНДОВ, Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ГЕЧЕВА-ЗАХАРИЕВА, Г-ЖА МАЯ ДИМИТРОВА, Г-Н НАСТИМИР АНАНИЕВ -ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА…

| |

Становище в подкрепа на предложените промени в Закона за закрила на детето

ДО: КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, СЕМЕЙСТВОТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА-ВОДЕЩА, КОМИСИЯТА ПO ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ; КОПИЕ ДО: МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО…

|

Становище на Американския колеж по педиатрия до Конституционния съд относно пола

                                           Американски колеж по педиатрия – Най-доброто за децата      Уважаеми господа съдии от Конституционния съд на България и Върховния касационен съд,      Казвам се Д-р Мишел Кретела (Michelle Crettella), доктор по медицина, Изпълнителен директор на Американския колеж по…

|

Научен доклад относно медицинските процедури за промяна на пола

Подготвен от Международната федерация за свобода при избора на терапия и психологическо консултиране (МФСИТПК; International Federation for Therapeutic and Counselling Choice) във връзка с образуваното дело от Конституционния съд на Р България за значението на пола МФСИТПК подготви настоящия научен доклад с…

|

Експертно становище от д-р Моник Роблес относно пола

ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛРГАИЯПО ВЪПРОСА НА К.Д. № 6 от 2021г. от Д-Р МОНИК РОБЛЕС, МАГИСТЪР ПО БИОЕТИКА       Безспорно е, че биологичният пол не е концепция, която може да бъде ограничавана…

| | |

Становище в защита на децата от политики насърчаващи промяната на пола им

ДО: ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОПИЕ: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, СВЕТИЯ СИНОД НА БПЦ                                                                                                Изх. №004/14.02.2024г. СТАНОВИЩЕ…