| |

Как гласуваха българските евродепутати в сферата на децата, семейството и свободата

4 юни, 2024г. Подробна справка за начина, по който всеки от българските евродепутати е гласувал по 14 важни за човешкото достойнство и свобода, брака и семейството резолюции и предложения може да се види на платформата…