София, 03.10.2017 Европейският парламент гласува присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие, известна още като Истанбулската конвенция.

Освен мерките, насочени към предотвратяване на насилието спрямо жени и деца, Истанбулската конвенция въвежда за първи път определение за пол и полова идентичност, независими от биологичния пол на лицето, установени в международното право.

Според експерти, подобна дефиниция ще доведе до отхвърляне на естествените различия между половете, а от там и до по-слаба защита на жените от насилие. Широкото тълкуване на пола и половата идентичност излага на риск правата на жените, родителите, децата и религиозната свобода. 

България подписа Истанбулската конвенция през април месец миналата година.  За да влезе в сила  е необходимо тя да бъде гласувана от Българския парламент. 

Ако това стане, родителите ще могат да бъдат обвинени в насилие срещу тяхното момиченце при условие, че не уважат нейното желание да се обръщат към нея като към момче. Същото може да се случи, ако родителите решат да потърсят медицинска помощ за детето си, което страда от разтройство на половата идентичност. Родителите няма да могат да възпитават  децата си, в съответствие с техните лични морални убеждения.

Училищата, в т.ч. етнически и религиозни, ще могат да бъдат санкционирани, ако не позволяват на момчетата, които се идентифицират с женския пол, да използват тоалетните и съблекалните на момичета, и обратно. Разпоредбите на Истанбулската конвенция ще нарушат и свободата на религията. Свещенослужителите,  обвързани с абсолютно задължение за тайна на изповедта, ще бъдат принудени да нарушат тази тайна, а оттам и своята религиозна свобода. 

Когато обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието спрямо жени ще стане формален ангажимент. Борбата с насилието срещу жените, подпомагането на жертвите, и образованието на гражданите като част от предотвратяването на насилието, са сред изключителните компетенции на страните-членки на ЕС. При присъединяването си към Истанбулската конвенция Европейският съюз нарушава Договора от Лисабон и надхвърля правомощията си.

Днес насилието срещу жени и домашното насилие представляват престъпление във всички държави-членки на Европейския съюз. Само половината от тях обаче са ратифицирали спорната Конвенция от Истанбул. Много от тях изразяват опасения, свързани с потенциалното бъдещо правно тълкувание на текстовете, включени в нея.

Решенията на Съвета на Европа и Европейския парламент, с подписването на Истанбулската конвенция, не задължават страните-членки да я ратифицират на национално равнище. В случай на ратификация от дадена страна, следва задължението тя да се съобразява с приетата конвенция. 

Всеки гражданин може да подкрепи петицията до народните представители за отхвърляне на Конвецнията от Истанбул на: http://civilactionbg.com/?p=222Източник: Асоциация общество и ценности

По информация на: Алианс в защита на свободата (Alliance Defending Freedom), Парламентарна мрежа за критични въпроси (Parliament Network for Critical Issues), българския и международен печат

Още информация по темата:
https://www.sva.bg/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b1%d1%83/
http://adfinternational.org/detailspages/blog-details/commentary/2017/05/12/istanbul-convention​
https://spectator.sme.sk/c/20628259/slovak-cabinet-postpones-ratification-of-istanbul-convention.html
http://pncius.org/update.aspx?id=181
https://narod.hr/?s=Istanbulska+konvencija

Ратификацията на Конвенцията до момента: www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=YG5WZCnB

Текстът на Истанбулска конвенция може да видите на: https://rm.coe.int/168046246f

От отговора на Министъра на правосъдието става ясно, че България наистина възнамерява да пристъпи към употребата на дефиницията „полова идентичност“ или т.нар. „социален пол“:
http://m.legalworld.bg/66595.cecka-cacheva-niama-da-reglamentirame-ednopolovite-brakove.html
http://parliament.bg/pub/PK/278688754-06-723.pdf

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *