УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към Вас във връзка с решението на Министерство на външните работи и Правосъдното министерство да узаконят т.нар. социален пол(1) чрез предстоящото в Народното събрание гласуване на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие, известна също като Истанбулска конвенция.

Истанбулската конвенция съдържа разпоредби, криещи сериозни рискове и неблагоприятни последствия за правата на жените, родителите и децата, брака и семейството, свободата на вероизповедание, националните политики по отношение на тези въпроси, както и за вътрешния ред и сигурност и политиките за бежанците.

Истанбулската конвенция въвежда за първи път определение за пол и полова идентичност, независими от биологичния пол на лицето, установени в международното право. В чл. 3в се казва: “пол означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете;”(2)

Приемането на Истанбулската конвенция ще доведе до изучаване на „нестереотипни роли на пола…в официалните учебни програми на всички образователни равнища” – от детската градина до университетите. (Чл. 14 ал.1) Тя ще лиши родителите от тяхното право да образоват децата си в съответствие с техните морални и религиозни убеждения.

Тя ще доведе до политики позволяващи на момчета и мъже, които считат себе си за жени да ползват тоалетни, бани и съблекални, предназначени за жени, в т.ч. в държавни училища (3).

Конвенцията има за цел да премахне всяка „традиция, основаваща се на стереотипни роли на половете“. Двойственият възглед за човечеството (мъжко-женско), в т.ч. и брака може да бъде окачествен като „традиция, основана на стереотипни роли на половете“ в учебни програми. (гл.3 чл. 12 ал.1)

Ако Истанбулската конвенция бъде ратифицирана тя ще отвори врата за узаконяване на еднополовите бракове у нас, признавайки правото за полово самоопределяне на единият от патньорите.

Въвеждането на определение за пол и полова идентичност, независими от биологичния пол на лицето ще доведе до грубо потъпкване на правата на родителите и семейството. Родителите ще могат да бъдат обвинени в насилие срещу тяхната дъщеря, ако тя е пожелала да я третират като момче и те откажат.

Истанбулската конвенция ще наруши задължението на терапевти, специалисти и свещенослужители за запазване конфиденциалността на споделеното. (гл. 4 чл. 28)

Друго сериозно негативно последствие от редефинирането на пола се явява в лицето на мъже, които считат себе си за жени, които все по-често се появяват сред женските спортисти и доминират при вдигането на тежести, бягането, борбата, колоезденето, американския футбол, баскетбола, смесените бойни изкуства и др. “Победители” като Лоръл Хъбърд, Фалън Фокс, Джилиън Биърдън са част от примерите за това (4).

Гласуването на Истанбулската конвенция ще задължи България да дава статут на бежанец на всеки чужденец, който в родината си е преследван заради „особености на пола”. Гл. 7 чл. 60 ал 2

Истанбулската конвенция предвижда създаването на мащабен механизъм (GREVIO), който да следи изпълнението на Конвенцията. Той би могъл да подкопае националната компетентност и изключителната позиция на Съда на ЕС за преразглеждане на законосъобразността на актовете на ЕС. (гл. 9, чл. 66-68)

Днес насилието срещу жени и домашното насилие представляват престъпление във всички държави-членки на Европейския съюз. Към момента 11 от от страните членки на Европейския съюз и 19 от страните-членки на Съвета на Европа НЕ СА Я РАТИФИЦИРАЛИ (5). Много от тях изразяват опасения, свързани с потенциалното бъдещо правно тълкувание на текстовете, включени в нея.

Ако обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието срещу жените остава само формален ангажимент. Това в дългосрочен план не само не помага на жените, но и се обръща срещу тях и ги превръща в жертви на насилие и несправедливост.

България може и трябва да откаже ратификацията на Конвенцията по примера на Хърватска, Словакия, Унгария и редица други европейски държави, които са го направили, след като са я подписали.
 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложените по-горе проблематични аспекти апелираме към Вас да:

 1. Да отхвърлите ратификацията на Истанбулската конвенция у нас.
 2. Да дадете Вашето официално становище по повод повдигнатите в настоящето писмо аргументи.
 3. Да се организира и проведе широк обществен дебат по темата с адекватно медийно покритие и да се запознае българската общественост с произтичащите от редефинирането на пола последствия в страните, които вече са го направили.
 4. Да предприемете нужните мерки за засилване на сега действащото законодателство у нас за превенция и защита на жените от насилие и срещу домашно насилие.

Като родители и граждани, представляващи различни неправителствени организации, застъпвайки се за защита на достойнството и правата на жените, децата и родителите, брака и семейството се обявяваме срещу ратифицирането на Истанбулската конвенция и настояваме да се съобразите с нашите искания.

В противен случай ще призовем всеки загрижен за развитието, образованието и бъдещето на родината гражданин да оттегли подкрепата си към Вас като управляващи на предстоящите местни избори и да предприеме активни граждански действия чрез масови протести, писма и петиции.

С уважение,

1. Гражданско сдружение “Асоциация общество и ценности”
2. Гражданска инициатива „Справедливост“
3. Фоднация “Възможности за всеки”
4. Гражданско сдружение “Слово”
5. Сдружение „Движение Възраждане“
6. Гражданско сдружение “ХАРТА”
7. Гражданска инициатива на родителите – Варна
8. Гражданска инициатива на родителите – Пазарджик
9. Граждански форум за защита на детето и семейството
10. Гражданска инициатива за семейството
11. Гражданско сдружение “Асоциация за домашно образование”
12. Фондация “Бащинство”
13. Разширен комитет за защита на индивида и семейството (CEDIF)
14. Българска Християнска Медицинска Асоциация
15. Форум за съвременно образование, София
16. ГИ “Граждани в действие”
17. Фондация „Мост на любов“, Стара Загора    
18. Фондация „Мисия Възстановяване“
19. Сдружение „Нови хан – Европейско селище“
20. Фондация “Освободи”
21. СК “Мишън”
22. Сдружение “Рома Дестини”
23. Фондация “Път към Човека”
24. Фондация „Покров Богородичен“
25. Кауза “Събуди се!”
26. Сдружение “Избор за живот”
27. Сдружение “Граждански блок”
28. Дискусионен клуб „Свободна България”
29. Фондация „Светлина на Балканите“
30. Сдружение “За промяна”
31. Сдружение „Активни българи в гражданска държава“
32. Сдружение „Барсъ“
33. Фондация „Защита правата на децата“
34. Конфедерация за защита правата на децата
35. Фондация „Светлина за живот“
36. Фондация „Корнърстоун“
37. Фондация „Сарра“
38. Сдружение „Логос Глобал Вижън – България“
​39. Фондация „Пълноценен живот“
40. Фондация „Обществен фонд за Пазарджик“
41. Фондация за социални услуги „Жулиевия дом“
42. Сдружение „Гражданска платформа за устойчива социална промяна“
43. Фондация „Бъдеще 21 век“
44. Фондация „Каритас Витания“
45. Гражданска инициатива на родителите – Пловдив
46. Фондация „ХИП България“
47. Сдружение „Национална асоциация българско черноморие“
48. Сдружение „Вяра и Просвета“
49. Сдружение „Етика в медицината“
​50. Гражданска инициатива на родителите – София
51.  Фондация „Проекта Сион България“
52. Гражданска инициатива на родителите – Чипровци

Над 9000 граждани са подписали петицията срещу ратифициране на Истанбулската конвенция през последните седмици: http://civilactionbg.com/?p=222

(1) http://parliament.bg/pub/PK/278688754-06-723.pdf
http://legalworld.bg/print.php?storyid=67003

България е на прага на ратифицирането на Истанбулската конвенция

(2) В Член 3 – Определения, точка „в“ и навсякъде другаде в българския превод се говори за „пол“, докато всъщност в текстовете на английски и френски езици става въпрос за понятието „социален пол“ (gender/genre)

В чл. 4 Основни права, равнопоставеност и недискриминиране, точка 3, в
българския текст отново се говори за „пол“, но всъщност, видно от текстовете на английски и френски езици, става въпрос за „биологичен пол“.

Дефиницията „социален пол“ въвежда несигурност в отношенията между жените и мъжете и се отклонява от определението, дадено в „Договорите за Европейския съюз (ЕС)“ относно „равенството между половете“, което се отнася до равенството между мъжете и жените (член 2 от ДЕС, член 8 от ДФЕС).

(3) Училища в САЩ разрешават на момчета да ползват дамските бани

Последствията от социалния пол в Калифорния: Момиченце се прибира от училище със страх да не се превърне в момче

Транссексуален мъж напада жени в защитени жилища за жени
http://torontosun.com/2014/02/15/a-sex-predators-sick-deception/wcm/127b4003-d06d-489d-9679-861651dd3160
„Транссексуален” мъж напада жени в защитени жилища

Какво се случва в женските съблекални с редефинирането на пола?
Какво се случва в женските съблекални с редефинирането на пола?

В Щатите, в съблекалня на магазин от веригата Таргет мъж, който счита себе си за жена е снимал осемнадесетгодишно момиче и разпространил снимката му в интернет. Отново в САЩ транссексуални мъже, преоблечени като феи са посетили детска градина и са разговаряли с децата. Едно момиченце е изпитало паническа атака от страх да не се превърне в момче на път за вкъщи.

(4)  https://en.wikipedia.org/wiki/Laurel_Hubbard
https://en.wikipedia.org/wiki/Fallon_Fox
http://www.cagepotato.com/after-being-tkod-by-fallon-fox-tamikka-brents-says-transgender-fighters-in-mma-just-isnt-fair/

През 2016 г. Международният олимпийски комитет е решил, че мъже, които възприемат себе си като жени могат да се състезават наравно с жените. Тиа Томпсън, който представя себе си за жена се готви да се състезава през 2020 г. в игрите в Токио в отбора по волейбол.

Последствията от редефинирането на пола: ‘Бивши’ мъже побеждават жените в спорта
Какви са последствията от редефинирането на пола в спорта и как бивши мъже печелят състезанията за жени?

(5) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=YG5WZCnB
Справка за страните членки на Съвета на Европа (в т.ч. и ЕС) по повод ратификацията на Конвенцията от Истанбул.

Заличаването на естествената разлика между жените и мъжете създава правна възможност да се гласува закон за самоопределяне на пола от всеки човек. В Малта, Дания, Ирландия, Норвегия и Белгия вече са гласували такива закони.

Текстът на Истанбулска конвенция може да видите на: https://rm.coe.int/168046246f

Следват разпоредби от Конвенцията, чието приложение би могло да доведе до грубо потъпкване правата на жените, родителите и децата; редефиниране на брачната институция; погазване правото на конфиденциалност на споделеното /в т.ч. изповедта/; националните политики по отношение на тези въпроси, както и за вътрешния ред, сигурност и политиките за бежанците:

Чл. 3 т.в “пол означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете.“

Чл. 14 ал.1 “Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.”

Гл. 1 ч. 4 ал. 3   Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут.

Гл. 3 чл. 12 ал. 1  Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.

Гл. 3, чл. 12 ал.2  Страните предприемат необходимите законодателни и други мерки за предотвратяване на всички обхванати от настоящата Конвенция форми на насилие от страна на физически или юридически лица.

Гл. 4 чл. 28  – Съобщаване от специалисти Страните предприемат необходимите мерки, така че правилата за поверителност, наложени от вътрешното законодателство за някои специалисти, да не представляват пречка пред възможността при съответни условия те да съобщават на компетентните организации или органи, ако имат разумни основания да смятат, че е извършен акт на насилие, обхванат от настоящата Конвенция, и че могат да се очакват още сериозни актове на насилие.

Гл. 7 чл. 60 ал 2 Страните осигуряват тълкуване, отчитащо особеностите на пола, на всяко от основанията на Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се опасява лицето, е на едно или повече от тези основания, кандидатите следва да получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти.

Механизъм за мониторинг
Гл. 9 Член 66 Експертна група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие
ал.1 Експертната група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (наричана по-нататък „GREVIO“) следи за изпълнението на настоящата Конвенция.

Гл. 9 чл.68 ал. 1 Страните представят пред Генералния секретар на Съвета на Европа доклад за законодателни и други мерки, въвеждащи в сила разпоредбите на настоящата Конвенция, съставен на основата на изготвен от GREVIO въпросник, който да бъде разгледан от GREVIO.

Гл. 9, чл. 68 ал.4 GREVIO определя подходящите средства за провеждане на тази процедура по мониторинг. Тя може по-специално да приеме въпросник за всеки кръг на оценяване, който да служи като основа за процедурата на оценка на изпълнението от страните. Този въпросник се изпраща до всички страни. Страните отговарят на въпросника, както и на всяко друго искане за информация от GREVIO.

Член 78 — Резерви

 1. Не се допускат резерви по отношение на никоя от разпоредбите на настоящата Конвенция, с изключение на резервите, посочени в параграфи 2 и 3.
 2. Всяка държава или Европейският съюз могат при подписване или при депозиране на своя документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване чрез декларация, адресирана до Генералния секретар на Съвета на Европа, да си запазят правото да не прилагат или да прилагат само при специални случаи или условия разпоредбите, посочени в:
  • Член 30, параграф 2;
  • Член 44, параграфи 1 д), 3 и 4;
  • Член 55, параграф 1, по отношение на член 35 във връзка с незначителни престъпления;
  • Член 58, по отношение на членове 37, 38 и 39;
  • Член 59. 

ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, ВИЦЕПРЕМИЕР ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
КРАСИМИР КАРАЧАКАНОВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА, МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА, МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА:
КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МАЯ МАНОЛОВА, ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:
СВЕТИЯТ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
МЕДИИТЕ

София, 19.12.2017г.

Подобни статии

3 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *