ДО: СЪВЕТА НА ЕВРОПА
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РБ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПАСЕ 
КОПИЕ ДО: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 46-TO НС                                       
 №008/07.08.2021
 
Уважаеми членове на Съвета на Европа,
 
Обръщам се към Вас, в качеството си на председател на сдружение Асоциация Общество и Ценности, което защитава човешкото достойнство и свобода, брака и семейство от 2007 г. в България. Благодарение на свободата на словото, която имаме, нашето сдружение в сътрудничество с други граждански организации успя да спре някои вредни за индивида, семейството и обществото законопроекти[1]. Успяхме да постигнем тези резултати, като направихме публично достояние последиците от тези вредни политики. Ние представяме и разпространяваме становища, основани на научни изследвания, в които се разглеждат последиците от подобни политики, приети в други страни, с оглед Конституцията на Република България, както и на вътрешното и международно законодателство, прието от нашата страна.
 
Дълбоко сме загрижени за проектопрепоръката, отправена от Комитета на министрите към държавите -членки за борба с речта на омразата, предвид факта как те се прилагат и как те засягат, пряко и чрез съответното вътрешно законодателство, свободата на словото и свободата на религията в други страни.

Забелязахме, че термините „пол“ (на англ. “gender”) и „полова идентичност“ (на англ. gender identity) са включени в предложеното определение за реч на омразата[2]. Считаме, че такива термини не трябва да се включват, тъй като няма общо съгласие относно тях и тяхното определение. Българското правителство в отговор на Съвета на ООН по правата на човека от 15.02.2021 г. посочва: „Във всички разпоредби и във връзка с всички препоръки, където се използват термините„ пол “и/или„ полова идентичност “, България разглежда терминологията в светлината на бинарния модел на пола, заложен в Конституцията на Република България, където физическите характеристики са неделимо свързани със социалните конструкции[3]. “ Тази позиция се споделя и от други страни.

Тъй като проектопрепоръката подготвя почвата за прилагане на нейните насоки във всички групи и членове в обществото, вкл. и от страна на държавата и нейните институции, ние сме загрижени, че практическото прилагане на разпоредбите за речта на омразата ще бъде използвано за смълчаване на онези, които се противопоставят на джендър политиките в медиите, образователните и държавни институции и др. Мнения и убеждения на длъжностни лица, политици, религиозни и обществени лидери, държавни служители, членове на съдебната власт, служители на правоприлагащите органи, лекари, журналисти, учители и възпитатели на деца, които са основани на факти и споделяни  добронамерено, ще могат или ще бъдат потискани, поради това, че ще представят в различна светлина резултатите от джендър политиките върху децата и цялото общество. Един такъв мрачен пример е историята на бившия министър на вътрешните работи и член на парламента на Финландия – г-жа Päivi Räsänen (лекар, майка на пет деца и баба на шест деца), която е изправена пред три наказателни обвинения, повдигнати от Финландският главен прокурор в края на април. Предполагаемото й престъпление е, че публично е изразила своите  дълбоко установени убеждения[4].

Считаме, че много закони за „речта на омразата“ се основават на субективни и неясни термини, като: „обида“, „омаловажаване“ и „засягане“, като се тълкуват непоследователно и произволно се налагат. Те създават широки предпоставки за злоупотреба[5] и оказват сериозно влияние върху свободата на словото и религиозната свобода. В много случаи дори фактът, че казаното е очевидно вярно, не се счита за законна защита.

Дълбоко сме загрижени, тъй като виждаме, че тези[6], в политическата, академичната или медийната сфера, които се осмеляват да обсъдят научно произхода, рисковете и последиците от нехетеросексуалното поведение или се противопоставят на опитите за предефиниране на брака между мъж и жена, са изправени пред опасността да бъдат изключени от публичния дебат, да бъдат заклеймявани, тормозени и дискриминирани по различни начини от различни лобита, а в някои случаи рискуват да загубят професионалното си положение (както в случая с Päivi Räsänen).

Убедени сме, че в едно демократично общество защитата на правата и свободите на група хора не трябва да бъде за сметка на същите права и свободи на други групи хора, що се отнася до основните права, като свободата на изразяване и свобода на словото, гарантирана от Всеобщата декларация за правата на човека – чл. 19, Международният пакт за граждански и политически права – чл. 19, Европейската конвенция за правата на човека – чл. 10, Хартата на основните права на ЕС – чл. 11 и Конституцията на България – чл. 39.

Предложените регламенти за „реч на омразата“ в проектопрепоръката биха предизвикали нова форма на потисничество, несправедливост и разделение на обществото поради потискане на свободата на съвестта и убежденията и несправедливото и непропорционално отношение към различни групи.

Считаме, че предложеният проект на препоръка създава привилегирована група хора и индивиди, като им дава специален и облагодетелстван статут в и с държавите-членки, като задължава същите държави-членки да защитават техните права. Така установената защита се осигурява чрез създаване и поддържане на цензура. Тази цензура ще наруши защитените права на други индивиди и групи. Хората в България и в Източна Европа са особено чувствителни към всички форми на ограничаване на техните права, особено правото на свободата на изразяване, както е предвидено в член 10 от Европейската конвенция за правата на човека. Разпоредбите на нашата Конституция, както и разпоредбите на вътрешното наказателно, гражданско и административно право в България осигуряват достатъчна защита за всеки човек в страната срещу всяка форма на нарушаване на неговите права. 

Считаме за недопустимо да се приеме документ, който не осигурява стабилна защита на свободата на изразяване и свободата на мнението. Във връзка с гореизложеното, учтиво апелираме към Вас да оттеглите предложения Проект за препоръка към страните-членки за борба с речта на омразата.

С уважение,

Михаела Джоргова
Председател на Асоциация Общество и Ценности

Проектопрепоръката на английски език е качена на:
https://www.coe.int/en/web/committee-on-combatting-hate-speech/adi-msi-dis-working-documents​

[1] https://www.sva.bg/about/ През последните няколко години получихме подкрепата на над 65 000 души и над 85 граждански организации.

[2] Приложение Глава 1, точка 3 от Проекта за препоръка на Комитета на министрите към Съвета на Европа за борба с речта на омразата

[3] https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BGindex.aspx

[4] https://adfinternational.org/when-a-tweet-can-land-you-in-jail-criminal-charges-brought-against-finnish-mp/

[5] Понастоящем терминът „реч на омразата“ няма общоприето определение. За съжаление европейските държави приеха екстремни закони за престъпната реч, като правоприлагащите органи са насочени срещу онези, които не споделят мнението на управляващите по определени въпроси. В Австрия „обидата или омаловажаването с намерение да се наруши човешкото достойнство на другите“ води до присъда от две години затвор. В Гърция „публичната обида на Бога“ води до присъда от две години затвор, а подбуждането на омраза срещу унгарската държава може да бъде наказано с три години затвор. Вижте раздел 283 от Наказателния кодекс на Австрия, раздел 198 от Гръцкия наказателен кодекс и член IX (5) от Унгарската конституция. https://adfinternational.org/resource/hate-speech-laws/

[6] Включително видни ЛГБТИ като световната шампионка по тенис Мартина Навратилова, лесбийка и ЛГБТИ активистка https://edition.cnn.com/2019/02/18/tennis/martina-navratilova-trans-women-comments-spt-scli-intl/index.html както и Жан-Марк, френски хомосексуален кмет https://www.lifesitenews.com/news/french-homosexuals-demonstrate-against-same-sex-marriage
Бившият министър на вътрешните работи и депутат от финландския парламент Пайви Расанен, вижте линк 4 

Становището е изпратено на 7.08.2021г. до посочените лица и институции по-горе.

​Вижте още:
Становище от „Свобода за всеки“ по Проект на препоръка на Комитета на министритена държавите-членки за борба с речта на омразата:

https://svobodazavseki.com/blog/item/409-rec-ce-2021.html 
Закони за „речта на омраза“

Подобни статии

2 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *