Кореспонденцията по повод Отвореното писмо от над 50 организации и над 1580 граждани

Прилагаме по-долу отговорите, които получихме на Отвореното писмо от над 50 граждански организации, подкрепено онлайн от над 1580 граждани на 19.09.2018г.Последното писмо, което изпратихме на 24.10.2018г. в отговор на получените по-долу писма можете да видите на:…

|

Отворено писмо от над 50 организации и над 1580 граждани с искане за оттегляне подписа от Истанбулската конвенция

ДО:МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИМИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО​МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТОНАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕКОПИЕ ДО: ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯКОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯМЕДИИТЕ УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, УВАЖАЕМИ Г-ЖО ЗАХАРИЕВА, Г-ЖО ЦАЧЕВА И Г-Н ВЪЛЧЕВ,УВАЖАЕМИ…

|

Помогни България да оттегли подписа си от Истанбулската конвенция

Важно е да призовем България да оттегли подписа си от Истанбулската конвенция без по-нататъшно отлагане, следвайки решението на Конституционния съд.  Подписът изразява намерението на страната ни да се обвърже с  договор, който Конституционният съд е обявил за…

|

Истанбулската конвенция не съответства на Конституцията ни

Днес, 27.07.2018 г., Конституционният съд реши, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, известна още като Истанбулска конвенция,  не съответства на Конституцията на България.Решението е прието с осем…

|

Как да защитя семейството чрез ЕГИ „Мама, татко и деца“?

Европейската гражданска инициатива “Мама, татко и деца” се нуждае от подкрепата ви! Тя цели да защити брака, семейството и бъдещето на децата в Европа. Законите в някои страни за съжаление не защитават съюза на един…

|

Има ли право Съдът на ЕС да редефинира брака в общността?

Има ли правомощието Съдът на Европейския съюз да редифинира брака за всички граждани на ЕС? На 5 юни най-висшият съд на ЕС ще се произнесе по случая Coman и други, което решение има потенциала да…

|

Писмо от 731 организации с призив да не се руши семейството и ЕС

Решението по делото Коман ще доведе до хаос и разделение, се казва в писмото. На вниманието на: Председателя на Съда на Европейския съюз, Председателя на Европейската комисия, Председателя на Европейския парламент, Председателя на Съвета на ЕС. Ние, долуподписаните 731…

|

Въпроси, на които еврокомисар Йоурова не отговори

Този понеделник, 30 април, Михаела Джоргова, председател на Асоциация общество и ценности участва в проведената дискусия на тема: “Отговорът на Европейският съюз срещу насилието на жените”. Целта на срещата бе Вера Йоурова, еврокомисар по правосъдието,…

|

Върху какви принципи, цели и програма почива Истанбулската конвенция?

Едни от най-често задаваните въпроси, с които се сблъскахме около дебата за Истанбулската конвецния са: Защо се налагат нови определения за пол и полова идентичност чрез Истанбулската конвенция, различни от досега приетите в международното право?…

|

Писмо от 333 европейски организации с искане за промени в Истанбулската конвенция

Много уважавани генерален секретар на Съвета на Европа, г-н  Торбьорн Ягланд, Ние, долуподписаните 333 неправителствени организации от девет държави-членки на Съвета на Европа, приветстваме своевременно изявлението на г-жа Бриджит О’Лъфин, генерален секретар на Истанбулската конвенция,…