| | | |

Организации информират обществото за последствията от хoмосексуализма

Представители и партньори от 25-те организации, които миналата година излязоха с отворено писмо до управляващите по повод парада на хомосексуалистите, ще продължат и тази година да информират обществото относно рисковете и последствията от хомосексуалния начин…

| | | |

Организации застанаха срещу намеса на държавата във вероизповеданията

Осем граждански организации, в т.ч. три вероизповедания изпратиха вчера СТАНОВИЩЕ до Парламента (Председателя на Народното събрание, председателите на Комисията по правни въпроси, Комисията по правата на човека и вероизповеданията и до Парламентарно представените партии), по…

| | | |

Вероизповедания и граждански организации категорично против промени в закона за вероизповеданията

Предложенията за Законопроект за нов закон за вероизповеданията от парламентарната група на «Атака» с инициатор г-жа Цвета Георгиева са в пълно противоречие с Конституцията на България. По този повод 27 вероизповедания и граждански организации изпратиха…

| | | |

Фактическото съпружеско съжителство ОТПАДНА от приетия на второ четене семеен кодекс

На 12 юни, в последния ден на мандата си, на своето последно заседание 40–то Народно събрание окончателно прие Законопроекта за семеен кодекс. Ден преди това със 77 гласа „за“, 7 „против“ и 8 „въздържали се“…

| | | |

11 НПО срещу настояването на Президента за „бързо приемане“ на Семейния кодекс

11 граждански сдружения излязоха с открито писмо срещу настояването на президента за „бързо приемане“ на Семейния кодекс в настоящия му вид. Днес по обяд единадесет неправителствени организации по инициатива на Гражданско сдружение Асоцицация общество и…

| | | |

Сватбена картичка в подкрепа на семейството очаква всеки депутат

В понеделник, 9 февруари всеки народен представител ще получи в пощенската си кутия поименно адресирана сватбена картичка от гражданско сдружение Асоциация Общество и ценности. Повод за изпращането им е излязлата в медиите информация за предстоящето до десет…

| | | |

Състоя се форум за влиянието на семейната институция в обществото

На 19-ти ноември 2008 г. в хотел Радисън САС се състоя форум за състоянието на семейната институция в България във връзка с приетите на първо четене промени в Семейния кодекс. Участие взеха експерти от Европейския…