Резюмето по-долу, на база наличните изследвания за вредното въздействие на порнографията върху подрастващите, изпратихме през май в писмо*, заедно с други организации, до изпънителния директор на УНИЦЕФ. То е с искане да актуализират доклада си от април 2021г. озаглавен „Дигитални инструменти за съблюдаване на възрастовите изисквания и правата на децата онлайн в световен мащаб,“ съдържащ неверни твърдения. Писмото може да видите в края.

Резюме 
Преглед на съдържанието на 57 проучвания, разследващи употребата на порнография сред юношите, идентифицира 21 проучвания, които изследват сексуалните нагласи и поведение на подрастващите, по отношение на секса, във връзка с това доколко прибягват до услугите на порнографията

. В прегледа се посочва: „По-конкретно, задълбочените мащабни проучвания, с помощта на китайски, американски, тайвански и холандски модели показват, че ранното излагане на порнография е предпоставка за по-освободени сексуални нагласи, прилагане на сексуален тормоз, разнородно сексуално поведение при жените и прекомерен сексуален интерес, а по-късно сексуално експериментиране при мъжете.“(3) 
 
Сексуално развитие 
Излагането на порнография в ранна възраст създава модели на сексуално поведение при младите хора и може да подсили възприемането на това поведение като възнаграждаващо.(4) Честото прибягване до порнография може да засили сексуалната въвлеченост на подрастващите, изразена в повишен интерес към секс и порнография от страна на връстниците, мисли за секс почти през цялото време, фантазиране на изпробване на сексуални похвати, наблюдавани в порнографски материали, няколко пъти седмично, както и да се опитат действия, наблюдавани в порнографиски източници.(5) Изследване на студенти в САЩ установи, че излагането на отявлено сексуални материали (ОСМ) по време на детството е важна предпоставка за бъдещото използване на ОСМ, онлайн сексуално поведение и сексуални дисфункции в младежките години. Тези открития предполагат, че при децата на възраст от 6 до 12 години липсва психологическа издръжливост, за да се справят с прекомерното излагане на отявлено сексуални материали

Освен това, „Преобладаващата онлайн порнография е ключова социална институция“ за разработване на норми за сексуално поведение.(6) Според водещите три уебсайта за порнография в Обединеното кралство тези социални норми включват сексуално насилие от самото начало на потребителското изживяване, като не се изисква натискане на специален бутон за целта. Последните изследвания показват, че 1 на 8 (12%) от заглавията на видеоклиповете, в най-големите популярни сайтове за порнография във Великобритания (Pornhub, XVideos и Xhamster), описват дейности, които представляват сексуално насилие, включително сексуална активност между членовете на семейството, агресия и нападение, изображения базирани на сексуално насилие и принудителна и експлоатативна сексуална активност.(7) Голяма част от анализирания материал вероятно представя факти от реални сексуални нападения и разпространение на материали с явно сексуално съдържание без получаване на съгласие. По този начин децата, които попадат на тези сайтове, биват приобщавани към сексуално насилствена порнография от самото начало на излагането им на хардкор порнография. 

Сексуалнонасилие
Порнографията нормализира сексуалното насилие. Излагането на насилствена порнография сред подрастващите понастоящем може да предскаже появата на сексуално насилие, със средна възраст на започване между 15 и 16 години.(8) Няколко проучвания показват, че употребата на порнография е свързана както с вербална, така и с физическа сексуална агресия(9) и със сексуално насилие по време на действителни и очаквани интимни срещи сред подрастващите(10). Например, проучване установи, че сред подрастващите, изложени на насилствена порнография, 2-3 пъти повече момчета споделят за сексуално насилие при срещи с момиче, което те са извършили или на което са били жертва,  докато над 1.5 пъти повече момичетата са по-склонни да отправят заплахи и прилагат физическо насилие при запознанства.(11) 

Широкообхватно проучване сред младежи на възраст между 10 и 15 години установи, че умишленото излагане на насилствен X – оценен материал, увеличава почти шесткратно във времето шансовете за отчитане на сексуално агресивно поведение спрямо онези, които не са били подложени на въздействието на такъв материал. Това асоцииране остава значимо дори след взимане под внимание влиянието на други фактори, които могат да допринесат за сексуално агресивно поведение (като напр. виктимизация на сексуална агресия, употреба на алкохол и наркотици, свидетели на семейно насилие и обичайно агресивно поведение). 

Изследването предполага, че „гледането на порнография, която представя сексуалната агресия като възнаграждаваща, може да засили склонността на индивида към сексуално агресивно поведение“(12). Мета-анализ на 59 различни проучвания (от 1975 до 2008 г.), сравняващи момчета (12–18 години) извършители на сексуални посегателства (n = 3,855) с момчета, които не са били в ролята на сексуален насилник (n = 13,393) установи, че за първите е много по-голяма вероятността да са били изложени в по-ранна възраст на материали с порнографско съдържание, да съобщават за по-високи нива на излагане на порнография, да имат значително по-нетипични сексуални фантазии, поведение или интереси (секс с животни, кръвосмешение, педофилия и др.) и по-често да са били диагностицирани с парафилия отколкото онези, които не са извършвали сексуално посегателство. 

Авторите на проучването предлагат насоките за по-нататъшни изследвания да включват ролите при подлагане на сексуално насилие, излагане на секс или порнография най-общо, и нетипични сексуални интереси.(13)

Развитие на мозъка 
Сред възрастните увеличената употреба на порнография е свързана с намален обем на мозъчното сиво вещество в областите на мозъка, свързани с мотивацията и вземането на решения.(14) Съвременната литература предполага, че мозъкът у подрастващите може да е по-чувствителен към порнографията, отколкото зрелият мозък на възрастен, поради припокриването между ключови области, свързани с реакцията на мозъка към материали с явно сексуално съдържание и уязвимостите, породени от незрялостта на мозъка на младия човек в същите тези зони.(15)

Натрапчиво сексуално поведение
Забавеното развитие на тази зона в мозъка, която е свързана с вземането на решения и импулсивността, може да увеличи риска подрастващите да развият проблемна употреба на порнография, ако са изложени на нея. Сред мъжете изследванията показват, че когато първото излагане на порнографско съдържание е осъществено в по-млада възраст, впоследствие се установяват по-високи нива на употреба на порнография. Според друго проучване 27% от юношите, които често използват порнография, признават, че понастоящем гледат порнографски материали повече, отколкото първоначално са искали.(18) 

Обучение
Употребата на порнография сред младежите ограбва времето, което трябва да бъде отделено за подготовка на уроци, писане на домашни или учене, и нарушава вниманието и ангажираността в несексуални начинания.(19) Освен това интернет порнографията може да повлияе отрицателно на представянето в училище и университета. Изследванията показват, че колкото от по-ранна възраст момчетата гледат порнография, толкова по-лоши са техните оценки след шест месеца.(20) Освен това, друго проучване, което сравнява подрастващите, пристрастени към порнография с тези, които не са установи, че тези от първата група са претърпели 13,36% намаление на вербалната си памет.(21)

Отношение към себе си / психическо здраве 
Високото потребление на порнография е свързано с лоша самооценка и повишена несигурност.(22) Проучванията установяват, че употребата на порнография сред подрастващите и младите хора е свързана с по-ниско удовлетворение от живота, психосоматични симптоми, депресивни симптоми(23), суицидни мисли и опити за самоубийство. Използването на порнография сред студентите като цяло също е свързано с тежки нива на депресия, тревожност и стрес.(25)

Възприятия за секс и други
Порнографията насажда на подрастващите погрешни представи относно секса. Изследванията показват, че излагането на порнография помага да се поддържа привързаността на младите хора към сексистки, нездравословни възприятия за секс и взаимоотношения(26). Проучванията потвърждават, че подрастващите, изложени на порнография, имат по-силни полово-стереотипни убеждения, по-свободни сексуални нагласи(27) и по-голямо приемане на сексистки убеждения, митове за изнасилване(28) и насилие при интимни срещи/сексуално насилие(29). 

Връзки
Изследване сред израелски младежи установи, че високите нива на тревожна привързаност и чувство на самотност са предпоставка за използването на порнография и прибягване до онлайн сексуални занимания. Тези резултати показват, че юношите, изпитващи самота и страх от отхвърляне, могат да използват порнографията като компенсация за липсата на привързаност и любов, за които жадуват(30).

Рисково сексуално поведение 
Използването на порнография сред подрастващите е свързано с рискови сексуални поведения като по-голяма честота на половия акт, изпробване на случайни сексуални връзки(31), незащитен секс, секс под въздействието на алкохол(32), анален секс(33), орален секс и опити за сексуални действия, наблюдавани в порнографски материали(34). Излагането на порнография в началото на юношеството е предпоставка за ранно започване на полов живот, опасен секс и множество сексуални партньори в по-късна юношеска възраст.(35) 

Други рискови поведения
Изследване на корейски младежи установи, че честата употреба на порнография е свързана с поведение, включващо вредни навици като употреба на алкохол, тютюнопушене и употреба на наркотици(36). За съзряващите мъже прибягването до порнография се свързва със засилена употреба на алкохол и епизодични напивания(37). 

Изпращане на сексуално явни изображения 
Проучване сред 4564 юноши на възраст между 14 и 17 години в пет европейски държави установи, че гледането на интернет порнография е в значителна степен свързано с повишена вероятност за изпращане на сексуални изображения и съобщения (секстинг) сред момчетата(38). Отделно проучване сред 617 първокурсници установява, че 30% от участниците са изпращали разголени снимки в определен момент, докато са били в гимназията; 45% са получили голи снимки на мобилните си телефони. Най-важната мотивация за секстинг е била принудата като шантаж или заплахи (при около половината от всички секстинг практики в основата е някакво изнудване)(39). Важното е, че е невъзможно да се контролира къде се озовават секстираните снимки и картинки, след като бъдат изпратени и къде приключва тяхното разпространение(40). Проучване на фондацията Internet Watch установи, че 88% от сексуалните изображения и видеоклипове сред младежите изработени от самите тях се появяват на паразитни уебсайтове, което показва, че контролът върху самогенерираните секс-съобщения се губи, след като съдържанието бъде разпространено онлайн(41). 

Повишена вероятност за продажба и купуване на секс 
Момчетата от горните класове на средното училище, които често са били потребители на порнография, са били значително по-склонни да продават (7,0% срещу 1,2%) и да купуват секс (7,7% срещу 1,5%), отколкото други момчета, техни връстници (42). 

Повишена сексуална виктимизация на жените 
Изследване сред младежи от 14 до 19 години установи, че момичетата, които гледат порнографски видеоклипове, имат значително по-голяма вероятност да станат жертви на сексуален тормоз или сексуално насилие (43).

*Следва изпратеното, заедно с други, писмо до изпълнителния директор на УНИЦЕФ през май, 2021г., по инициатива на Международната коалиция за прекратяване на сексуалната експлоатация (International Coalition to End Sexual Exploitation), включващо дадената по-горе информация.


До Хенриета Фор
Изпълнителен директор на УНИЦЕФ 
1775 K St NW # 360 
Вашингтон, DC 20006 

 
RE: В отговор на някои погрешни твърдения в материала на УНИЦЕФ „Дигитални инструменти за съблюдаване на възрастовите изисквания и правата на децата онлайн в световен мащаб“ 

Уважаема г-жо Фор,
 
Сериозно сме загрижени за вредите, които биха причинили някои погрешни твърдения, по отношение на въздействието на порнографията върху децата в публикацията от април 2021г. на УНИЦЕФ „Дигитални инструменти за съблюдаване на възрастовите изисквания и правата на децата онлайн в световен мащаб“. Този документ предоставя много полезна информация относно пресечните точки между правата на децата, бизнеса и интернет, като предоставя ценни препратки към доказателства и доклади в подкрепа на изявленията и становищата. Докладът обаче не включва никакви доказателства, за да защити твърдението си, че „няма консенсус относно степента, в която порнографията е вредна за децата“ (1). 
 
На други места документът, по подобен начин, заявява: „Както беше обсъдено по-горе, доказателствата са противоречиви и в момента няма единно мнение относно естеството и степента на вредата, причинена на децата от излагането на съдържание, класифицирано като порнография.“(2) 
 
Тези твърдения загърбват огромното количество изследвания, показващи вредата от порнографията за децата и по този начин създават погрешна основа за бъдещи политики, които биха изложили на риск психическото и социално развитие на децата, следствие излагането им на порнография. 

Освен това в доклада на УНИЦЕФ се изразява загриженост относно правото на неприкосновеност на личния живот на децата, което би могло да бъде засегнато, от изисквания за проверка на възрастта или друго законодателство, което цели да защити децата от порнография. Бихме искали да бъде направено разяснение, че правото на неприкосновеност на личния живот съгласно Международния пакт за граждански и политически права, член 17 и Конвенцията за правата на детето, член 16, не защитава правото на личен достъп на деца до порнография. Той предпазва от „незаконна“ намеса и атаки. Съгласно тези договори за правата на човека държавите имат свободата да изготвят закони за защита на децата от вредно съдържание. 
 
Апелираме към Вас да прегледате извадката от мащабни проучвания, приложена към настоящето писмо, и да извършите задълбочен преглед на информацията и последващо актуализиране на доклада си, за да отчетете съществуващите изследвания, доказващи отрицателното въздействие на порнографията върху децата и правото на държавата да ги предпази от нея.“


[1] “Digital Age Assurance Tools and Children’s Rights Online across the Globe” UNICEF, 37, https://www.unicef.org/media/97461/file/Digital%20Age%20Assurance%20Tools%20and%20Children%E2%80%99s%20Rights%20Online%20across%20the%20Globe.pdf
[2] “Digital Age Assurance Tools and Children’s Rights Online across the Globe” UNICEF, 38, https://www.unicef.org/media/97461/file/Digital%20Age%20Assurance%20Tools%20and%20Children%E2%80%99s%20Rights%20On
[3] Kyriaki Alexandraki, Vasileios Stavropoulous, Emma Anderson, et al., “Adolescent Pornography Use: A Systematic Literature Review of Research Trends,” Current Psychiatry Reviews 14, no. 1 (2018). doi: 10.2174/2211556007666180606073617.
[4] Rebecca Dillard, Kathryn Maguire-Jack, Kathryn Showalter, et al., “Abuse Disclosures of Youth with Problem Sexualized Behaviors and Trauma Symptomology,” Child Abuse & Neglect 88 (2019): 201‒211, doi: 10.1016/j.chiabu.2018.11.019.
[5] Meghan Donevan and Magdalena Mattebo, “The Relationship Between Frequent Pornography Consumption, Behaviours, and Sexual Preoccupancy Among Male Adolescents in Sweden,” Sexual & Reproductive Healthcare 12, (2017): 82-87, doi:10.1016/j.srhc.2017.03.002.
[6] Fiona Vera-Gray et al., “Sexual Violence as a Sexual Script in Mainstream Online Pornography,” The British Journal of Criminology (2021): 1-18, doi:10.1093/bjc/azab035, pg. 14.
[7]  Ibid.
[8] Michele L. Ybarra and Richard E. Thompson, “Predicting the Emergence of Sexual Violence in Adolescence,” Prevention Science 19, no. 4 (2018): 403-415, doi:10.1007/s11121-017-0810-4.
[9] Paul J. Wright, Robert S. Tokunaga, and Ashley Kraus, “A Meta-Analysis of Pornography Consumption and Actual Acts of Sexual Aggression in General Population Studies,” Journal of Communication 66, (2016): 183-205, doi:10.1111/jcom.12201; Peter and Valkenburg, ibid.
[10] Kara Anne E. Rodenhizer and Katie M. Edwards, “The Impacts of Sexual Media Exposure on Adolescent and Emerging Adults’ Dating and Sexual Violence Attitudes and Behaviors: A Critical Review of the Literature,” Trauma, Violence, & Abuse 20, no. 4 (2017): 439-452, doi:10.1177/1524838017717745.
[11] Whitney L. Rostad et al., “The Association Between Exposure to Violent Pornography and Teen Dating Violence in Grade 10 High School Students,” Archives of Sexual Behavior 48, (2019): 2137-2147, doi:10.1007/s10508-019-1435-4.
[12] Michele L. Ybarra et al., “X-Rated Material and Perpetration of Sexually Aggressive Behavior Among Children and Adolescents: Is There a Link?” Aggressive Behavior 37, (2010): 1-18, doi:10.1002/ab.20367.
[13] Michael C. Seto and Martin L. Lalumiere, “What is So Special about Male Adolescent Sexual Offending? A Review and Test of Explanations through Meta-Analysis,” Psychological Bulletin 136, no. 4 (2010): 526-575. 
[14] Simone Kühn and Jürgen Gallinat, “Brain Structure and Functional Connectivity Associated with Pornography Consumption: The Brain on Porn,” JAMA Psychiatry 71, no. 7 (2014): 827–834, doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.93.
[15] Jennifer A. Brown and Jonathan J. Wisco, “The Components of the Adolescent Brain and its Unique Sensitivity to Sexually Explicit Material,” Journal of Adolescence 72, (2019): 10-13, doi:10.1016/j.adolescence.2019.01.006.
[16] Eric W. Owens, Richard J. Behun, Jill C. Manning, and Rory C. Reid, “The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A Review of the Research,” Sexual Addiction & Compulsivity 19 (2012): 99–122, doi: 10.1080/10720162.2012/660431.
[17] Chyng Sun, Ana Bridges, Jennifer Johnson, and Matt Ezzell, “Pornography and the Male Sexual Script: An Analysis of Consumption and Sexual Relations,” Archives of Sexual Behavior 45, no. 4 (2016): 983-994, doi:10.1007/s10508-014-0391-2.
[18] Donevan and Mattebo, ibid.
[19] Ine Beyens, Laura Vandenbosch, and Steven Eggermont, “Early Adolescent Boys’ Exposure to Internet Pornography: Relationships to Pubertal Timing, Sensation Seeking, and Academic Performance,” The Journal of Early Adolescence 35, no. 8 (2015): 1045-1068, doi:10.1177/0272431614548069.
[20] Ibid.
[21] Pukovisa Prawiroharjo et al., “Impaired Recent Verbal Memory in Pornography-Addicted Juvenile Subjects,” Neurology Research International, (2019): 1-5, doi:10.1155/2019/2351638.
[22] Owens et al., ibid.
[23] Magdalena Mattebo et al., ”Pornography Consumption and Psychosomatic and Depressive Symptoms Among Swedish Adolescents: A Longitudinal Study,” Upsala Journal of Medical Sciences 123, no. 4 (2018): 237-246, doi:10.1080/03009734.2018.1534907; Cecilia M. S. Ma, “Relationships between Exposure to Online Pornography, Psychological Well-being and Sexual Permissiveness among Hong Kong Chinese Adolescents: a Three-Wave Longitudinal Study,” Applied Research in Quality of Life 14, (2019): 423-439, doi:10.1007/s11482-018-9604-5.
[24] Eunsuk Cho, “Frequent Internet Pornography Use: Korean Adolescents’ Internet Use Time, Mental Health, Sexual Behavior, and Delinquency,” International Journal of Human Ecology 17, no. 1 (2016): 27-37, doi:10.6115/ijhe.2016.17.1.27.
[25] Christina Camilleri, Justin T. Perry, and Stephen Sammut, “Compulsive Internet Pornography Use and Mental Health: A Cross-Sectional Study in a Sample of University Students in the United States,” Frontiers in Psychology 11, (2021): 613244, doi:10.3389/fpsyg.2020.613244.
[26] Michael Flood, “The Harms of Pornography Exposure Among Children and Young People,” Child Abuse Review 18, no. 6 (2009): 384-400, doi:10.1002/car.1092.
[27] Jochen Peter and Patti M. Valkenburg, “Adolescents and Pornography: A Review of 20 Years of Research,” The Journal of Sex Research 53, no. 4-5 (2016): 1-23, doi:10.1080/00224499.2016.1143441.
[28] Chelly Maes et al., “#(Me)Too Much? The Role of Sexualizing Online Media in Adolescents’ Resistance Towards the MeToo-Movement and Acceptance of Rape Myths,” Journal of Adolescence 77, (2019): 59-69, doi:10.1016/j.adolescence.2019.10.005.
[29] Rodenhizer and Edwards, ibid.
[30] Yaniv Efrati, “The Use of Online Pornography as Compensation for Loneliness and Lack of Social Ties Among Israeli Adolescents,” Psychological Reports, (2018): 1-18, doi:10.1177/0033294118797580.
[31] Peter and Valkenburg, ibid.
[32] Cho, ibid.
[33] Donevan and Mattebo, ibid; C. Marston and R. Lewis, “Anal Heterosex Among Young People and Implications for Health Promotion: A Qualitative Study in the UK,” BMJ Open 4, (2014): e004996, doi:10.1136/bmjopen-2014-004996.
[34] Donevan and Mattebo, ibid.
[35] Wen-Hsu Lin, Chia-Hua Liu, and Chin-Chun Yi, “Exposure to Sexually Explicit Media in Early Adolescence is Related to Risky Sexual Behavior in Emerging Adulthood,” PLoS ONE 15, no. 4 (2020): e0230242, doi:10.1371/journal.pone.0230242.
[36] Cho, ibid.
[37] Jason S. Carroll et al., “Generation XXX: Pornography Acceptance and Use Among Emerging Adults,” Journal of Adolescent Research 23, no. 1 (2008): 6-30, doi:10.1177/0743558407306348.
[38] Nicky Stanley et al., “Pornography, Sexual Coercion and Abuse and Sexting in Young People’s Intimate Relationships: A European Study,” Journal of Interpersonal Violence (2016): 1–26. 
[39] Elizabeth Englander, Low Risk Associated with Most Teenage Sexting: A Study of 617 18-Year-Olds, (Massachusetts Aggression Reduction Center, 2012).
[40] Reynes et al., ibid. 
[41] Smith, ibid. Note: parasite websites are websites created for the purpose of displaying self-generated content harvested from the website to which it was originally uploaded. 
[42] Carl Göran Svedin, Ingrid Âkerman, and Gisela Priebe, “Frequent Users of Pornography. A Population Based Epidemiological Study of Swedish Male Adolescents,” Journal of Adolescence 34, no. 4 (2011): 779–788. 
[43] Silvia Bonino, Silvia Ciairano, Emanuela Rabagliette, and Elena Cattelino, “Use of Pornography and 
Self-Reported Engagement in Sexual Violence among Adolescents,” European Journal of Developmental Psychology 3, no. 3 (2006): 265–288.

Превод от английски: Сдружение „Асоциация Общество и Ценности“

Още по темата може да научите от видео записа от събитието „Влиянието на порнографията днес“ по повод Седмицата на брака 2021 по-долу:

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *