от участниците в ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО – инициатива, проведена в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе на 09.06.2018 г. чрез мирни шествия

​УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Семейството, основано на брачния съюз на един мъж и една жена, е в основата на обществото и надежда за човечеството. Семейството се е доказало като най-добрата основа за изграждане на всяка позната в историята цивилизация. То е ключово за устойчивото развитие и благоуспяване на всяко общество. 

Семейството е също източник на нов живот, естественото убежище за децата и мястото, където  те се възпитават в ценностите,  необходими за личното благосъстояние на отделния човек и обществото като цяло. Ето защо, семейството се нуждае от закрила от обществото и държавата.

В тази връзка призоваваме Вас, като наши народни представители и управляващи да покдрепите следната Декларация в подкрепа на семейството, като поемете ангажимент:

1.    Да се застъпвате за утвърждаване на семейството, основано на брачния съюз между един мъж и една жена, като най-добрата среда за отглеждането и развитието на децата; 

2.    Да признавате различията между мъжа и жената, тяхната уникална роля за пълноценното развитие на децата, като се противопоставяте на политики, насочени към заличаване на половите различия в общественото пространство, същевременно с това зачитайки равнопоставеността на половете. 

3.    Да се застъпвате за зачитането на първостепенното право и отговорност на родителите за отглеждането, възпитанието, здравето и образованието на  техните деца, съгласно избора и убежденията им и да се противопоставите на джендър политиките. 

4.  Да се застъпвате и активно да насърчавате правата на човека, включително човешкият живот и достойнство, свободата на словото, съвестта и религията.

5.    Да отстоявате и защитавате принципа на субсидиарност в ЕС, като основен принцип в стандартите за борба с дискриминацията, се застъпвате за правото на страната ни сама да определя политиката си в сферата на брака и семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.

6.  Да съдействате за приемане на политики и създаване на такива икономически условия, които  осигуряват достоен живот на семействата,  насърчават раждаемостта и допринасят за справяне с демографската криза.

Исканията на декларацията са основани на:
            Конституцията на Република България;
            Конвенцията за защита правата на детето;
            Международния пакт за гражданските и политическите права (чл. 18, т. 5);            
            Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи (чл. 2 от Протокол № 1);
            Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 5 и чл. 11, т. 2);
            Всеобщата декларация за правата на човека;
            Закона за училищното и предучилищното образование (чл. 3, ал. 2 и чл. 11, т. 2);
            Хартата за основните права на Европейския съюз чл. 5, чл. 6, Договора за ЕС;
            Резолюция за защита на семейството на ООН (A/HRC/29/L.25), юли 2015 г.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *