ДО: Г-Н КРУМ ЗАРКОВ, МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО                                                                         

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАРКОВ,

Обръщаме се към Вас като представляващ Министерство на правосъдието, отговорно да представлява позицията на България по отношение на предложението за задължителен за всички страни-членки на Европейския съюз (ЕС) „Регламент за признаване на родителството между държавите-членки“[1], който скоро предстои да бъде гласуван в Съвета на ЕС. 

Според него всички страни-членки ще трябва да признаят родителството и осиновяванията на деца, вкл. от еднополови двойки и сурогатство, направени в други страни-членки на ЕС.

Ако се приеме предложеното от Европейската комисия (ЕК) законодателство това ще доведе до редефиниране на брака, родителството и до нарушаване на правата и най-добрия интерес на детето.

Конституцията на България[2], подобно и на други европейски страни, определя брака като съюз между мъж и жена и не допуска осиновяването на деца от еднополови двойки. Tя свързва родителството с баща-мъж и майка-жена и половата идентичност с биологичния пол.[3] Тези разпоредби съответстват на приложимото международно право – Хартата на основните права на ЕС, Всеобщата декларация за правата на човека, Международният пакт за граждански и политически права и Международната конвенция за правата на детето[4].

Европейските договори посочват, че материалното семейно право попада в изключителната компетентност на страните членки. То включва и правото за признаване на кой може и кой не може да бъде съпруг и съпруга, майка и баща.

Ако тази директива бъде приета страната ни ще се окаже под натиск да направи промени, които противоречат на Конституцията и правната ни система. Ще бъдем принудени да обърнем гръб на принципи в правото, които отразяват националната ни идентичност, традиции и волята на голяма част от народа ни[5].

Родителството не е право, а е дар и отговорност, която се гради върху приемането на детето и зачитането на неговите права и най-добрия му интерес. Не всяко семейство има дете, но всяко дете има баща и майка. Детето е същество, със собствени права, вкл. правото да има и познава своите майка и баща. Незачитането на тези факти нарушава най-добрия интерес на децата и ще окаже сериозни последици върху страните и правната хармония в ЕС.

Освен това предложението за признаване на родителството в ЕС ще доведе до признаване на сурогатното майчинство, което е забранено в много държави-членки.

Практиката на сурогатното майчинство не зачита правата и човешкото достойнство на децата и ги превръща в стока. То подкопава правото на детето да знае своя произход и да развие семейна идентичност. Дете, родено след договор за сурогатно майчинство, съзнателно е поставено в ситуация на планирано изоставяне от биологичната си майка, както и потенциално от двамата си генетични родители, което има негативни последици в бъдеще. Сурогатното майчинство подкопава човешкото достойнство на жените, превръщайки телата им в стока и обект на експлоатация. ЕС не може и не трябва да се използва като инструмент в полза на желанието за родителство, за сметка на правата на децата и жените.

Предложеният регламент за директива грубо нарушава разпоредбите на договорите при присъединяване, чрез превишаване на правомощията, предоставени на органите на Европейски съюз от страните-членки. Ако министрите на правосъдието в ЕС наложат вето на този регламент това ще блокира опита за заобикаляне на националното законодателство.

Бихме искали да се срещнем с Вас или с член на Вашия кабинет, за да предадем петицията[6] заедно със събраната до момента подкрепа, от над 40 граждански и родителски организации и над 5 700 граждани, както и да споделим защо е нужно страната ни, във Ваше лице, твърдо да се противопостави на приемането на Регламента за признаване на родителството между държавите-членки. 

В очакване сме на Вашия отговор, за което предварително благодарим!

С уважение,

МИХАЕЛА ДЖОРГОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ  “АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ“


[1] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12878-Трансгранични-семеини-ситуации-признаване-на-родителството_bg

[2] В чл. 46 ал. 1 на Конституцията ни се посочва, че “Бракът е доброволен съюз между мъж и жена”.

[3] Решение № 13 от 27.07.2018г. и решение №15 от 26.10.2021г. на Конституционния съд http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310 http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/5aca41e4-659e-42dc-80a5-c3f31746898b

[4] На международно ниво определението за родителство се основава на чл. 7 от Международната конвенция за правата на детето – двамата родители на детето. Цялото законодателство на ЕС трябва да бъде под това обвързващо определение. Терминът „родители“ може да се тълкува само като отнасящ се до бащата и майката на детето, „според обичайното значение, което трябва да се даде на термините“.

[5] Според проучване на Тренд, възложено от Центъра за дясна политика, 77% са против осиновяването на деца от еднополови двойки, а 75% са против еднополовия брак. https://dnes.dir.bg/obshtestvo/izsledvane-bogatstvo-danatzite-trend-26524842

[6] https://civilactionbg.com/zashtiti_dezata_i_semeistvoto/

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *