ДО: Г-ЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ, МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РБ

КОПИЕ ДО: ДИРЕКЦИЯ “ООН И ГЛОБАЛНИ ВЪПРОСИ”, ДИРЕКЦИЯ “ПРАВА НА ЧОВЕКА” КЪМ МВнР, СВЕТИЯ СИНОД НА БПЦ

ПИСМО ОТ СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ ОТНОСНО ДОКЛАДА НА ВИКТОР МАДРИГАЛ-БОРЛОЗ, ПРЕДСТАВЕН НА 53-ТА СЕСИЯ НА СЪВЕТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА НА ООН 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

            Сдружение АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ, през последните 16 години, активно отстоява свободата на словото, съвестта и вярата, човешкото достойнство с редица кампании[1], подкрепяни от десетки граждански организации и хиляди наши сънародници. Искаме да изразим дълбоката си загриженост относно предложенията в представения на 53-та сесия на Съвета по правата на човека на ООН доклад[2] за интегриране на ЛГБТ стандартите в религиозните практики. 

            В представения от експерта на ООН по въпросите на сексуалната ориентация и половата идентичност – Виктор Мадригал-Борлоз доклад се твърди, че религиозната свобода „не е несъвместима с равноправието за ЛГБТ лицата“.

            Според него „съвместимост“ означава, че основополагащи религиозни доктрини и традиции трябва да бъдат подчинени на ЛГБТ идеологията.

Според доклада ако религиозните общности правилно тълкуват своите доктрини те не биха били в конфликт с ЛГБТ идеологията.

            Няма как да съществува религиозна свобода ако можем единствено да изразяваме и следваме убеждения и практики, които са в линия с ЛГБТ идеологията. Тогава нямаме никаква религиозна свобода.

            През последните години сме свидетели на засилено преследване на християни, на различни позиции в обществото, чрез водене на дела за дискриминация и “слово на омраза” за това, че публично са изразили убежденията си за сексуалността, половата идентичност, родителството и брака. 

            Продължаващият над две години съдебен процес във Финландия срещу народния представител и бивш вътрешен министър д-р Пайви Расанен[3] за библейски цитат в тиутър; процесът срещу университетския преподавател и пастор Акил Пано[4] в Албания (за изказване, че е дехуманизиращо за майките и бащите да фигурират като родител 1 и родител 2), отстраняването от длъжност на консервативния съветник на Торите Лауал Кинг[5] в Обединеното кралство (който изрази своите религиозни вярвания и цитира библейски стих), са отрезвяващи примери за опасните последствия върху свободата на словото и вярата, които този доклад крие.

            Това не са единични случаи. Те отразяват тревожна тенденция, подкрепяна от ЛГБТ и транс лобита, със силно влияние.

            Убедени сме, че в едно демократично общество защитата на правата и свободата на група хора не трябва да бъде за сметка на правата и свободата на други групи хора, когато става въпрос за основни права, като свободата на изразяване и свободата на словото, гарантирани от Конституцията и международното право[6]

   Във връзка с гореизложеното Ви призоваваме да защитите правото на всеки човек свободно да изразява убежденията и да практикува своята вяра, като твърдо се противопоставите на представения от Виктор Мадригал-Борлоз доклад, по време на 53-та сесия на Съвета по правата на човека на ООН.

        Бихме искали да получим Вашия отговор за позицията Ви по този доклад.

                                                                 С УВАЖЕНИЕ,

МИХАЕЛА ДЖОРГОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ


[1] https://civilactionbg.com www.sva.bg

[2] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/06/freedom-religion-or-belief-not-incompatible-equality-lgbt-persons-un-expert?mkt_tok=OTA3LU9EWS0wNTEAAAGO8YPW5UA79LMC-3ueEV_FS4z2z0cjocXUM-nf5Bn6zI7Qc0PiShzIBzOc1zV-N_Dre-nAkvSEzCBZzX8HlCqGJSja62gfeY1MQFn46r_N5pRgN_8

https://www.sva.bg/експерт-на-оон-твърди-че-религиозните/

[3] Пайви Расенен очаква решението на Апелативния съд на Финландия

https://www.sva.bg/финландска-парламентариска-спечели/

[4] https://www.sva.bg/отхвърлянето-на-родител-1-и-2-дискрим/

[5] https://www.telegraph.co.uk/news/2023/08/27/tory-councillor-arrested-racial-hate-crime-anthony-stevens/?mkt_tok=OTA3LU9EWS0wNTEAAAGO8YPW5U_nKkjhHXH-JC0zoIUAm37TLEWVtlp7GyMYyIwe23705oWf_lFzojm8L3GWSXf13B4KXBZo4bmedidOXeYJKggqhybRViJPvcKCU__9sqo

[6]   Всеобщата декларация за правата на човека – чл. 19, Международния пакт за граждански и политически права – чл. 19 от Европейската конвенция за правата на човека – чл. 10 от Хартата на основните права на ЕС – чл. 11, и Конституцията на България – чл. 39.

Подобни статии

7 коментара

  1. Напълно подкрепям текста на обръщението. Лошото е, че не вярвам министърката да реагира по очаквания от нас начин.

  2. Подкрепям напълно текста на писмото. Предлагам копие да бъде изпратено и до ЕК и Съда по правата на човека.

  3. Изцяло подкрепям съдържанието на изпратеното писмо. БлагоДаря на г-жа Джоргова! Всеки един Човек е с ЕДНАКВО ПРАВО НА СВОБОДНО И ЩАСТЛИВО СЪЩЕСТВУВАНЕ. Това Гарантира всеобщата Еволюция на ЧОВЕЧЕСТВОТО.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *