Решението по делото Коман ще доведе до хаос и разделение, се казва в писмото.

На вниманието на: Председателя на Съда на Европейския съюз, Председателя на Европейската комисия, Председателя на Европейския парламент, Председателя на Съвета на ЕС.

Ние, долуподписаните 731 граждански организацииот 9 държави-членки на ЕС, искаме да изразим нашата дълбока загриженост във връзка с предстоящото решение на Съда на Европейския съюз по делото Коман (Coman) и други, със срок за постановяване 5 юни 2018 г. 

Това решение има потенциала да повлияе на европейското, както и на националните ни законодателства, по отношение на брака и семейните отношения и да подкопае защитата на брака в Конституциите ни, определяща го като съюз между мъж и жена.

Това решение би могло да доведе и до налагане признаването на осиновяване на деца от двойки от един и същи пол, без провеждане на демократичен дебат на национално ниво по този въпрос.

Делото Коман разглежда случай на двойка от един и същи пол, получила свидетелство за сключен брак в Белгия, която впоследствие е поискала признаване на брака им и в  Румъния. След като Румъния, в съответствие с националното си законодателство, отказа да ги признае за брачна двойка, те завеждат иск срещу правителството. Делото в крайна сметка е внесено в Съда на ЕС, с искане за дефиниране  понятието „съпрузи“ в законодателството на ЕС, касаещо правото на свободното придвижване.

Генералният адвокат към Съда на ЕС по случая Коман – Melchior Wathelet, заяви на 11 януари т.г., че:
„… Общоприетото определение от държавите-членки, с което под граждански брак, се разбира съюз между лица от противоположен пол, сега ми се струва остаряло …  Юридическото признаване на брака, сключен между лица от един и същ пол, не само отразява цялостното развитие на обществото по отношение на този въпрос. Статистическите изследвания го потвърждават; признаването на брак между лица от същия пол в референдума в Ирландия също служи за илюстрация … Това не е нещо, свързано с определена култура или история; напротив, това отговаря на универсалното признаване на многообразието на семействата.“

Ние, долуподписаните неправителствени организации изпращаме ясното послание, че ако Съдът на ЕС приеме заключението на генералния адвокат, както и позицията на Европейската комисия, в които понятието „съпрузи“ съдържа и „съпрузи от един и същи пол, като самостоятелно определение, то националните законодателства, уреждащи семейните отношения, ще бъдат грубо подкопани! 

Понастоящем 6 държави-членки (Румъния, България, Латвия, Литва, Полша и Словакия) не признават фактическото съжителство или гражданските съюзи на лица от един и същи пол. Четиринадесет държави-членки определят брака като съюз между мъж и жена.

Шест от тези държави са приели тази дефиниция и в своите Конституции. Въпреки това, всички те ще бъдат задължени, вследствие на решението на Съда на Европейския съюз по случая Коман, да признаят правното действие на брака, сключен от лица от един и същи пол. Ако държавите-членки са принудени да признаят сключените в чужбина еднополови бракове, те не биха могли да запазят своите национални законодателни разпоредби, уреждащи брачните отношения.  Това е равносилно на идеологическо колонизиране.

Решението ще създаде хаос и разделение, а не хармонизация. Наличието на две дефиниции на „съпрузи“ или „брак“,  едната от които установена с вътрешното законодателство, (по демократичен път, включително и референдуми), както и друга „привнесена“ от други държави-членки, би създало правен хаос и противопоставяне на правни норми, което ще доведе до погазване на националните Конституции. С течение на времето вътрешните дефиниции на брака ще се лишат от действие и съдържание. 

Във време, когато Европейският съюз стои на нестабилни основи, Съдът на ЕС и останалите институции на ЕС трябва да са внимателни да не продължават да разделят и разпокъсват eвропейската общност. Подкопаването на националните (дори конституционни) дефиниции за брака и отхвърлянето на демократични процеси е неприемливо за проекта Европейски Съюз, основан при създаването си на   зачитането на културното, религиозното и националното многообразие.

С уважение:


Писмото в оригинал на английски и имената на подкрепилите го организации можете да видите от pdf файла по-долу:

Подобни статии

2 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *