ДО: ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                                              

ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА ВЕТО НА ПРИЕТИТЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОМЕНИ В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС НА 28.07.2023Г. ОГРАНИЧАВАЩИ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, МЕДИИТЕ И УБЕЖДЕНИЯТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Силно сме обезпокоени от тихомълком вкараните преди второ четене в Правна комисия и приети от Народното събрание промени в Наказателния кодекс[1] на 28.07.2023г. С тях се въвеждат смразяващи свободата на словото, медиите, публичното проповядване и изразяване на убежденията разпоредби и наказания. 

Така например проповядването или подбуждането към дискриминация, насилие или омраза чрез средствата за масова информация вкл. на основа сексуална ориентация се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание[2].

Промените засягат не само средствата за масова информация, но и  вероизповеданията и бизнеса[3]

Сексуалната ориентация е включена в множество престъпления[4] като утежняващо вината обстоятелство. За едно и също престъпление извършителят ще може да получи по-тежко наказание, когато жертвата е с различна сексуална ориентация. Това ще доведе до нова форма на дискриминация, несправедливост и разделение на обществото, поради различно третиране на едно и също престъпление.

Практиката в други европейски страни показва, че законите за речта на омраза се използват за наказание на тези, които не споделят вижданията на властимащите по определени въпроси.

Пример за това е продължителният процес срещу г-жа Пайви Расенен, член на финландския парламент, бивш вътрешен министър, лекар и майка на пет деца, която бе изправена пред три наказателни обвинения, поради това, че в публично е споделила цитат от Новозаветните Писания за брака и сексуалността[5], по повод подкрепата на финландската църква на гей-парада. 

Друг пример е Акил Пано, университетски преподавател по философия в държавния университет в Тирана и пастор на църква. Той бе подложен на дълъг процес в Албания поради това, че в телевизионно предаване е споделил, че заместването на „майка“ и „баща“ с „родител 1“ и „родител 2“ в паспорта на детето е дехуманизиращо за родителите[6].

В едно демократично общество защитата на правата и свободата на дадена група хора не би следвало да бъде за сметка правата и свободата на други групи хора[7]

Считаме за недопустимо потъпкването свободата на словото, убежденията и религията, с въвеждането на наказания с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание за субективни и отворени за интерпретация термини, като “проповядването или подбуждането към дискриминация, насилие или омраза”, “слово на омраза”, “престъпления от омраза”. 

Няма как да защитим децата и бъдещето на страната без свободата да отстояваме заложените в Конституцията ни ценности, и без свободата да се противопоставим добронамерено и научно обосновано на опитите за редефиниране на пола, половата идентичност, родителството и брака.

Във връзка с гореизложеното апелираме към Вас да упражните правото си наложите вето на приетите от Народното събрание промени в Наказателния кодекс на 28 юли, 2023г.

С УВАЖЕНИЕ,

МИХАЕЛА ДЖОРГОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ


[1] https://lex.bg/laws/ldoc/1589654529

[2] Чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс

[3] Чл. 172 ал.1 от НК  “Който съзнателно попречи на някого да постъпи на работа или го принуди да напусне работа поради неговата народност или етническа принадлежност, раса, цвят на кожата, религия, социален произход, сексуална ориентация… се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева.”

Вероизповеданията ще могат да бъдат съдени за това, че са отказали да назначат или отстранят служител в сексуални отношения с лице от същия пол (както биха направили със служител в предбрачни или извънбрачни отношения с лице от противоположния пол).

[4] Сред престъпленията, които ще се наказват по-тежко ако жертвата е с различна сексуална ориентация са: Проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза чрез средствата за масова информация (чл. 162, ал. 1) Явно подбуждане към извършване на престъпление чрез проповед пред множество хора чрез разпространяване на печатни произведения или по друг подобен начин (чл. 320, ал. 3). Противозаконно лишаване от свобода (чл. 142а, ал. 3, т. 3); Употреба на насилие срещу другиго или повреда на имота му (чл. 162, ал. 2); Участие в тълпа, събрана за нападение на групи от населението, отделни граждани или техни имоти (чл. 163, ал. 1); Съзнателно попречване на някого да постъпи на работа или принуда да напусне работа (чл. 172, ал. 1); Противозаконно унищожаване на чужда движима или недвижима вещ (чл. 216, ал. 5, т. 4); Убийство (чл. 116, ал. 1, т. 11);  Телесна повреда (чл. 131, ал. 1, т. 12); Отвличане (чл. 142, ал. 2, т. 9)

[5] https://conservative.bg/na-sud-zaradi-citat-ot-bibliata-interview-s-paivi-rasanen/

[6] https://www.sva.bg/отхвърлянето-на-родител-1-и-2-дискрим/

[7] Виж изброените в т.4 престъпления, за които са предвидени по-тежки наказания, когато жертвата е с различна сексуана ориентация.

Още повече, когато става дума за фундаментални права, каквито са свободата на изразяване и свободата на словото, гарантирани ни от Конституцията на България – чл.39, Всеобщата декларация за правата на човека – чл.19, Международния пакт за граждански и политически права – чл.19, Европейската конвенция за правата на човека – чл.10 и Хартата на основните права на ЕС – чл.11.

Подобни статии

3 коментара

  1. За съжаление безумието в държавата ни продължава на най-високо ниво. Със страшна сила отиваме към тоталитаризъм…Жалко за децата ни…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *