28-те страни-членки на Европейския съюз постигнаха принципно съгласие на 17 юни в подкрепа на „ЛГБТИ равноправието” и исканията на хомосексуалните активисти в Европа за мониторинг на правата на ЛГБТИ в европейските страни, и „борбата с дискриминацията, на основата на сексуална ориентация и полова идентичност.“

По силата на споразумението Комисията на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равенството между половете ще следи „положението на ЛГБТИ хора в Европейския съюз и извън него,” и ще докладва редовно на ЕС, според комисар Вера Журова.

Съветът на Европейския съюз прикани страните да следват списък oт 24 страници с препоръчителни действия. Списъкът препоръчва на Европейската комисия:

Предприемане на „широка и всеобхватна комуникационна кампания“, за да може „Гражданите на ЕС да променят положително отношението си към ЛГБТИ хората”, и да се осигури „по-голяма видимост на транс и интерсексуалните въпроси в ЕС”

Справяне с „речта на омраза“ чрез прилагане на съществуващите закони за ограничаване на свободата на словото, организиране на „тематични срещи за ефективно преследване на хомофобска и трансфобска реч на омраза и престъпност“, и подобряване на „законодателство на национално ниво касаещо езика на омразата /престъпление от омраза, недискриминация и транссексуални проблеми”

Организиране на обмен на добри практики по „ЛГБТИ практики за борба с дискриминацията“ в училищата

Събиране на обширни данни за правата на хомосексуалистите, транссексуалните, интерсексуалните хора, и „неравнопоставеността в здравеопазването“ в ЛГБТИ общността във всички европейски страни

Забрана на различни форми на „анти-ЛГБТИ дискриминация“ в цяла Европа

Съветът може да предприеме тези действия „при пълно зачитане на националните идентичности на държавите-членки и конституционните традиции, включително компетентността на държавите-членки в областта на семейното право,“ съгласно споразумението.

Започвайки през 2016 г., Европейската комисия ще оценява ежегодно Европа, относно законите касаещи ЛГБТ.

Съветът трябва да “обърне внимание на упражняването на основните права от ЛГБТИ лица при извършване на проверката на основните права на всяка предложена политическа мярка”, в съответствие със споразумението.

Споразумението също така казва, че държавите трябва да „засилят и продължават да подкрепят действията на институционалните механизми, включително и националните органи по въпросите на равенството, които инструменти са от решаващо значение за недискриминация на ЛГБТИ лица, както и тази на Европейската мрежа на органите по въпросите на равенството (Equinet ). „

“Договорът за функционирането на Европейския съюз” (TFEU) предвижда, че Съюзът се стреми във всички свои действия за премахването на неравенствoто и за борба с дискриминацията на различни основания, включително пол и сексуална ориентация, при определянето и осъществяването на своите политики и дейности и упълномощава Съвета да предприеме действия за борба с дискриминацията на тези основания”, се казва в споразумението на Съвета.

Малта, Швеция, Дания, Австрия, Белгия, Гърция, Люксембург и Португалия подписаха изявление, че ЕС трябва да отиде още по-далеч в своята работа, за да защити “човешките права на ЛГБТИ лица.”

Споразумението не дава основание за нови законодателни инициативи и не налага задължения на правителствата на държавите членки на Европейския съюз.

по материали на: www.lifesitenews.com и agendaeurope 
превод и подготовка на материала: Асоциация Общество и Ценности

Най-добрия начин да защитим бъдещето на децата, брака и семейството у нас и в Европа е самите ние да бъдем проактивни. 

Бъдещето на децата се нуждае от подкрепата ти! Отдели 30 секунди и подпиши онлайн Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „Мама, татко и деца“ в защита на децата, брака и семейството в Европа от: 
https://www.sva.bg/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd/

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *