Парламентарна асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) прие резолюция срещу свръх-сексуализацията на деца и тийнейджъри – често наблюдаван феномен в медиите и рекламите. Проектът е по инициатива на заместник-началникът на делегацията на Молдова Валериу Жилетчи (Ghiletchi). ПАСЕ насърчава страните-членки да предприемат правни действия, с които да поставят граници на сексуализацията на изображенията при децата.

Съветът изрази своята загриженост, че това може да има сериозно влияние върху детското самочуствие, благосъстояние, взаимоотношения, възможности и успехи в училище и нерядко може да се окаже много разрушително за техните психика и здраве.

10-годишен модел на страниците на сп. Vogue

Прекомерното сексуализиране на децата влияе на начина, по който те гледат на себе си и на обществото като цяло. В някои случаи може да доведе до сексуално насилие. Продукциите редовно излъчват образи, представящи жени, мъже и в някои случаи деца като сексуални обекти. Лесният достъп до неподходящи порнографски материали заплашва „невиността и личния живот/личността на децата“.

Също така, обезпокоително е масово разпространеното по европейските училища споделяне на картинки, съдържащи сексуално съдържание, по интернет през мобилните устройства („sexting“- sex + texting), което често води до значителни психически травми. Това са само някои приемери, с които днешните деца трябва да се справят в изключително сексуализирана среда.

Според приетата  резолюция е нужна спешна намеса преди тези тенденции да се разпространят още повече сред обществото и децата да претърпят сериозни последици. Съветът на Европа препоръчва всички въвлечени страни, в т.ч. управляващите да развият ефикасно законодателство и да създадат политически програми за превенция на свръх-сексуализацията на децата. Медийните и рекламните сектори трябва да бъдат насърчавани да променят своят подход към маркетинга и да се въздържат от постоянното промотиране на полови стереотипи. 

Асамблеята на Съвета на Европа предлага конкретни действия, в частност: 

– събиране на научни доказателства от обстойни проучвания за ефектите от свръх-сексуализацията на децата и особено на момичетата;

– събиране на данни, които да подпомогнат изработването на законодателни и политически мерки и да има повече разбиране за тежестта на това явление и текущото състояние на познания в научните среди;

– да се приемат политики и мерки, целящи информирането и напомнянето на родителите за последстията, пред които техните деца трябва да се изправят в една изключително сексуализирана среда и да припомнят на родителите да образоват своите деца по конструктивен начин по тези чувствителни въпроси;

– да се приемат законодателни инициативи за налагане ограничения на неадекватната и свръх-сексуализирана представа на децата в медийните и обществените сектори;

-насърчаване на медииите и органите на обществения ред да се осигури защита на човешкото достойнство в частност правата на децата : там, където няма такива консултативни органи, да се насърчи създаването им и гаранцията, че процедурите за подаване на жалби са достъпни и ефективни;  

-насърчаване на рекламния сектор в медиите да пазят достойнството и невинността на децата в продуктите си, чрез механизми за саморегулация и етични кодове за поведение;

– насърчаване на отговорността у децата да развият критично отношение към медийното съдържание, както и подпомагане сподобността им да се възстановят от този натиск, като по този начин се намалят вредните последици от сексуализираните образи.

Това е една добра новина за спазване правата на родители и деца, но и ясен сигнал към публичния и частния сектор, че трябва да съблюдават и санкционират действия, засягащи правата на най-малките и уязвимите в нашето общество: децата.

Приетата резолюция (на английски език) вижте на: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22938&lang=en
докладът и проекта за резолюция: http://website-pace.net/documents/19855/2463558/20160602-OverSexualisationChildren-EN.pdf/df66b516-5e8e-4268-be12-04bdb26e9677

Подкрепи Европейската гражданска инициатива „Мама, татко и деца“, за защита на децата, брака и семейството на: https://signatures.mumdadandkids.eu/?lang=bg 

​Инициативата е регистрирана от Европейската комисия, която гарантира защитата на личните данни, необходими за идентифициране на подписа. 

Подобни статии

2 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *