|

Становище във връзка с доклад за пола, сексуалната ориентация и половата идентичност към ООН

ДО:СЪВЕТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА КЪМ ООНКОПИЕ ДО:МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИМИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Във връзка с поканата за становища по повод: Представяне на доклада за пола, сексуалната ориентация и половата идентичност[1] на…

|

Становище по повод Проект за Национална здравна стратегия 2021-2030

ДО:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТМИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОМИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТОКОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КЪМ 44-ТО НСКОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОКОМИСИЯТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НПО И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕКОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА…

|

Становище във връзка с предложените промени в Закона за закрила на детето

ДО:КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТАНА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РБКОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИНА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РБ КОПИЕ ДО:Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ                    …

|

Препоръки на Асоциация Общество и Ценности по отношение на стратегията на ЕС за правата на детето (2021-24)

Във връзка с пътната карта на Комисията относно стратегията на ЕС за правата на детето (2021-24), Асоциация общество и ценности (АОЦ) препоръчва стратегията: 1. Да ​​отстоява и защитава принципа на субсидиарност като основен принцип в…

|

Становище по повод Проект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

ДО:ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА:КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИКОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОП. ФОНДОВЕКОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТАКОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКАКОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И…

|

Становище на АОЦ във връзка с Проекта на Закон за промяна Закона за образованието

Становище на Асоциация общество и ценности относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Уважаеми Дами и Господа,​С настоящото бихме искали да изразим своята позиция относно Проекта на…

|

Отворено писмо от над 50 организации срещу задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца

До: Министъра на образованието и науката Комисията по образованието, науката и въпросите  на децата, младежта и спорта Комисията по правни въпросиКомисията по правата на човека, жалбите и петициите на гражданитеПредседателите на парламентарно представените партии в 44-то Народно събраниеНародните…

|

Становище и предложения във връзка със Закона за социалните услуги

СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ” ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ* Законът за социалните услуги (обн., ДВ, бр.24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020г.) повдига множество въпроси и…

|

Асоциация общество и ценности поиска отмяна на Закона за социалните услуги

Асоциация общество и ценности изпрати писмо до министър-председателя, социалния министър и народните представители с искане за подкрепа на отмяна на Закона за социалните услуги и промените произтичащи от него. Целта е да може да се…

|

Писмо с искане за отмяна Закона за социалните услуги

​ДО: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРИЯМИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАНАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 44-то НСКОПИЕ ДО: МЕДИИТЕ УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, Загрижени сме от продължаващата липса на реакция на правителството спрямо…