|

Становище във връзка с Проект за инструкция за достъпа на ДАНС до информационните фондове на МОН

ДО: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТКОПИЕ:  ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО, МЕДИИТЕИзх. №013/09.09.2019г. СТАНОВИЩЕ  Относно: Проект на Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Министерството на образованието и науката Уважаеми Дами и Господа, С настоящото…

|

Какво влиза в сила от 2020г.?

Тексът по-долу е на база информацията в брошурата “Информирай се! Нов закон за социалните услуги“, качена в сайта: https://daspasimdecatanabulgaria.com. Въпреки, че Стратегията за детето е спряна последните промени*  в законодателството включват: • Извеждане по сигнал: могат да…

| | |

Сексуалното образование е възможно от предучилищна възраст

Просветното министерство не дава отговор с кои неправителствени организации работи Законова наредба дава право на граждани и неправителствени организации да образоват децата в училищата и детските градини в сферата на гражданското, интеркултурното и здравното образование, което…

|

Писмо за оттегляне на сексуалното образование поради неуспеха му в глобален план

ДО:МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА МЗМИНИСТЕРСКИ СЪВЕТМИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТОДИРЕКТОРА НА ДАЗДКОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КЪМ 44-ТО НС КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТАКОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОКОМИСИЯТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НПО И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕКОМИСИЯТА…

|

Отговор до ДАЗД и МС по повод становището на организации и граждани за оттегляне ‘Националната стратегия за детето 2019-2030’

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛИЛОВА,УВАЖАЕМА Г-ЖО БОЖИКОВА,УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Пишем Ви във връзка с отговора на г-жа ЛИЛОВА до г-жа Соня Божикова, с изх. № 04-00-4/951, на Становището[1] от името на 35 граждански организации, подкрепено в интернет…

|

Преоценка на резултатите от системното сексуално образование в училищата – резюме на изследванията в глобален мащаб

Преоценка на резултатите от системното сексуално образование в училищата – резюме на изследванията в глобален мащаб,“изготвен от Института за изследвания и оценка*, САЩ, с автори д-р Стан Уийд и Айрин Ериксън, през февруари, 2019г. ЦЕЛ Оценка…

|

Последствията от социалния пол в Калифорния: Момиченце се прибира от училище със страх да не се превърне в момче

Какви са последствията от редефинирането на пола и какво ще последва в детските градини и училищата с гласуването на политики и конвенции като Истанбулската? Разгневени родители са били изгонени от заседание на училищния съвет в едно…

|

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ КАТО РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ХЕЛОУИН

Българските учебни заведения имат известна автономност в своята дейност, но и всеки родител има право на информация и позиция относно това, с което се ангажира детето му в тях. Ето какво можете лично да направите,…

|

Отворено писмо от организации срещу задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца

ОТВОРЕНО ПИСМО от граждански и неправителствени организации, родителски кооперативи и движения срещу въвеждането на задължителната предучилищна подготовка за деца от 4 годишна възраст. Уважаеми г-н Вълчев, Уважаеми Дами и Господа, Народни представители, Ние, долуподписаните граждански и родителски…

|

Какви са последствията и как да предпазим децата от свръхсексуализацията

Откъси от разговора на живо в предаването “Познати и непознати” по БНР, по повод информацията, която Асоциация Общество и Ценности изпратихме до медиите, за приетата от Съвета на Европа резолюция срещу ранната свръхсексуализация на децата.По-долу…