|

Становище на АОЦ във връзка с Проекта на Закон за промяна Закона за образованието

Становище на Асоциация общество и ценности относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Уважаеми Дами и Господа,​С настоящото бихме искали да изразим своята позиция относно Проекта на…

|

Отворено писмо от над 50 организации срещу задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца

До: Министъра на образованието и науката Комисията по образованието, науката и въпросите  на децата, младежта и спорта Комисията по правни въпросиКомисията по правата на човека, жалбите и петициите на гражданитеПредседателите на парламентарно представените партии в 44-то Народно събраниеНародните…

|

Становище и предложения във връзка със Закона за социалните услуги

СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ” ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ* Законът за социалните услуги (обн., ДВ, бр.24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020г.) повдига множество въпроси и…

|

Асоциация общество и ценности поиска отмяна на Закона за социалните услуги

Асоциация общество и ценности изпрати писмо до министър-председателя, социалния министър и народните представители с искане за подкрепа на отмяна на Закона за социалните услуги и промените произтичащи от него. Целта е да може да се…

|

Писмо с искане за отмяна Закона за социалните услуги

​ДО: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРИЯМИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАНАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 44-то НСКОПИЕ ДО: МЕДИИТЕ УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, Загрижени сме от продължаващата липса на реакция на правителството спрямо…

|

Становище във връзка с Проект за инструкция за достъпа на ДАНС до информационните фондове на МОН

ДО: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТКОПИЕ:  ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО, МЕДИИТЕИзх. №013/09.09.2019г. СТАНОВИЩЕ  Относно: Проект на Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Министерството на образованието и науката Уважаеми Дами и Господа, С настоящото…

|

Какво влиза в сила от 2020г.?

Тексът по-долу е на база информацията в брошурата “Информирай се! Нов закон за социалните услуги“, качена в сайта: https://daspasimdecatanabulgaria.com. Въпреки, че Стратегията за детето е спряна последните промени*  в законодателството включват: • Извеждане по сигнал: могат да…

| | |

Сексуалното образование е възможно от предучилищна възраст

Просветното министерство не дава отговор с кои неправителствени организации работи Законова наредба дава право на граждани и неправителствени организации да образоват децата в училищата и детските градини в сферата на гражданското, интеркултурното и здравното образование, което…

|

Писмо за оттегляне на сексуалното образование поради неуспеха му в глобален план

ДО:МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА МЗМИНИСТЕРСКИ СЪВЕТМИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТОДИРЕКТОРА НА ДАЗДКОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КЪМ 44-ТО НС КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТАКОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОКОМИСИЯТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НПО И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕКОМИСИЯТА…

|

Отговор до ДАЗД и МС по повод становището на организации и граждани за оттегляне ‘Националната стратегия за детето 2019-2030’

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛИЛОВА,УВАЖАЕМА Г-ЖО БОЖИКОВА,УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Пишем Ви във връзка с отговора на г-жа ЛИЛОВА до г-жа Соня Божикова, с изх. № 04-00-4/951, на Становището[1] от името на 35 граждански организации, подкрепено в интернет…