| |

​Медици за процедурите по смяна на пола при подрастващи: експериментални практики с последици за цял живот

„Най-напред да не се вреди“, водещият принцип в медицината, е заличен. Някои от становищата на медицински лица, изпратени до Конституционния съд (КС) на България по повод делото, свързано с пола, заслужават специално внимание предвид мащабността…

Становище до Съвета на Европа за оттегляне на препоръката ограничаваща свободата на словото

СТАНОВИЩЕ относно проектопрепоръката на Комитета на министрите към държавите-членки относно борбата с речта на омразата. ДО: СЪВЕТА НА ЕВРОПАМИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РБЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПАСЕ КОПИЕ ДО: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТОНАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 46-TO НС                                        №008/07.08.2021 Уважаеми…

| |

Вредното въздействие на порнографията върху подрастващите

Резюмето по-долу, на база наличните изследвания за вредното въздействие на порнографията върху подрастващите, изпратихме през май в писмо*, заедно с други организации, до изпънителния директор на УНИЦЕФ. То е с искане да актуализират доклада си…

| |

Становище относно последствията от смяната на пола

СТАНОВИЩЕДО: КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪДПО ПОВОД: КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №6 от 2021г. УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ, АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ е гражданско сдружение, което активно насърчава и защитава човешкото достойнство и свобода, правата на децата и родителите, брака и семейството…

| |

Декларация в подкрепа на семейството във връзка с предстоящите избори

Предлагаме тази Декларация за подкрепа от страна на кандидатите за народни представители на предстоящите парламентарни избори на 11 юли, 2021г. Ако сте кандидат и желаете да заявите подкрепата си на Декларацията по-долу, изпратете ни на:…

Апелът ни към Европейската комисия по повод регламента за признаване на родителството

Становище до Европейската комисия по повод Пътната карта за регламент за трансгранични семейни ситуации и признаване на родителството между сържавите-членки на ЕС. Асоциация общество и ценности обединява, от 2007г. насам, десетки хиляди български граждани за…

Апелът ни към Европейската комисия във връзка с джендър политиките срещу насилието

Становище до Европейската комисия във връзка с обществената консултация касаеща защитата на жени от насилие и домашно насилие* ДО: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯКОПИЕ ДО: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТМИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТОНАРОДНО СЪБРАНИЕ  №005/10.05.2021 УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,Асоциация…

| |

Закони за “речта на омраза”

Защо демокрацията се нуждае от истинска свобода на изразяване „Реч на омразата“: Термин без ясна дефиниция Въпреки че повечето са запознати с термина „реч на омразата“, той не се използва в нито един от основните международни договори за…

| |

Защо ЕК не трябва да разширява списъка с престъпления на ЕС със „слово на омраза“ и „престъпления от омраза“

ДО: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯКОПИЕ ДО:​МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТМИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТОНАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Поканата за становища във връзка с целта на ЕК да разшири  списъка на престъпленията на ЕС с “реч на омраза” и “престъпления от омраза” Уважаеми…

|

Становище във връзка с доклад за пола, сексуалната ориентация и половата идентичност към ООН

ДО:СЪВЕТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА КЪМ ООНКОПИЕ ДО:МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИМИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Във връзка с поканата за становища по повод: Представяне на доклада за пола, сексуалната ориентация и половата идентичност[1] на…