| |

Защо толкова много деца се обявяват за ‘транс’?

„Една четвърт от момичетата в класа на детето ми се идентифицират като момчета“- споделя една майка. „Едно от тях е имало четири имена тази година, всички от които са взети от аниме сериали“.  Изминаха четири години,…

Един милион румънци в затвора?

Преди две седмици президентът Йоханис Клаус обнародва закона, криминализиращ подбуждането към омраза в Румъния. По този начин Румъния се присъедини към западните тоталитарни секуларни държави, където обидната реч те вкарва в затвора. Когато свободата на…

| |

Отворено писмо в защита на децата и семейството у нас до върховния комисар на ООН по правата на човека

ДО: Н.П. Мишел БачелетВърховен комисар на ООН по правата на човекаСлужба на Върховния комисар по правата на човека, Женева КОПИЕ ДО: Теодора Генчовска, министър на външните работи на Република БългарияБиргит ван Хаут, Регионалният офис на ООН…

| |

Апелирахме за ясна позиция на България, относно пол и полова идентичност, различни от биологичните

ДО: Г-ЖА ТЕОДОРА ГЕНЧОВСКАМИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯКОПИЕ ДО: МЕДИИТЕ Изх.№002/17.02.2022г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕНЧОВСКА, Благодарим за предоставената подробна информация по ЗДОИ[1] за позицията на България, относно липсата на подкрепа на предложенията за отпадане на понятията “полова…

| |

Въпрос за позицията на България в ООН, в разрез с решенията на Конституционния съд

ДО:МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗАЯВЛЕНИЕЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯОТ АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИОТНОСНО: Позиция на България относно Резолюция на ООН A/C.3/76/L.45/Rev.1 Изх. №001/17/01/2022г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, На 16 декември, 2021г. Общото събрание на ООН е приело без гласуване,…

|

Какво е важно да знаем за решението по делото с двете майки?

Съдът на ЕС не поиска легализиране на еднополовите бракове, но постанови, че връзки „родител-дете“ при еднополовите двойки, законно признати в една държава-членка, следва да бъдат признати от приемащата държава, за целите на свободното придвижване в…

| |

​Медици за процедурите по смяна на пола при подрастващи: експериментални практики с последици за цял живот

„Най-напред да не се вреди“, водещият принцип в медицината, е заличен. Някои от становищата на медицински лица, изпратени до Конституционния съд (КС) на България по повод делото, свързано с пола, заслужават специално внимание предвид мащабността…

Становище до Съвета на Европа за оттегляне на препоръката ограничаваща свободата на словото

СТАНОВИЩЕ относно проектопрепоръката на Комитета на министрите към държавите-членки относно борбата с речта на омразата. ДО: СЪВЕТА НА ЕВРОПАМИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РБЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПАСЕ КОПИЕ ДО: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТОНАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 46-TO НС                                        №008/07.08.2021 Уважаеми…

| |

Вредното въздействие на порнографията върху подрастващите

Резюмето по-долу, на база наличните изследвания за вредното въздействие на порнографията върху подрастващите, изпратихме през май в писмо*, заедно с други организации, до изпънителния директор на УНИЦЕФ. То е с искане да актуализират доклада си…

| |

Становище относно последствията от смяната на пола

СТАНОВИЩЕДО: КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪДПО ПОВОД: КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №6 от 2021г. УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ, АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ е гражданско сдружение, което активно насърчава и защитава човешкото достойнство и свобода, правата на децата и родителите, брака и семейството…