Правителството реши да не обжалва решението на ЕСПЧ по делото Бабулкова и Коилова срещу България, който срок изтече вчера, касаещо узаконяването на еднополовите съюзи у нас.

Според правосъдното министерство са налице “сериозни аргументи” срещу отнасяне на делото Коилова и Бабулкова пред Голямата камара. Според тях има риск да бъдат разгледани допълнителни разпоредби в полза на жалбоподателите, които са били отхвърлени от досегашната инстанция. Те считат, че няма причина в близко бъдеще ЕСПЧ да постанови различно решение по сходен казус, с оглед решението на Голямата камара по подобно дело – Федотова и др. срещу Русия.

Ето какво посочихме в писмото ни до Министерство на правосъдието през октомври месец, по повод важността страната ни да обжалва това решение, във връзка с техния отговор на нашето питане и становище:

“Да обжалва България решението означава:

1. Страната ни да изрази ясна позиция, че не приема и не е съгласна с постановеното на 05.09.2023г. решение по дело №40209/20 поради това, че същото подкопава Конституцията и върховенството на закона с налагане на нови международни ангажименти, които никога не са били поети, още повече чрез демократични процедури.

2. България ще даде ясен сигнал, че е готова да отстоява националната компетентност сама да определя законодателството в сферата на семейството. Ще покаже, че не е съгласна с твърдението на ЕСПЧ, че налагането на задължение да предоставим правна защита и признаване на еднополовите съюзи не означава намеса в националната компетентност на държавите-членки да определят своите семейни и брачни закони.
Практиката в други страни показва, че узаконяването на еднополовите съюзи, води, все по-бързо, до приравняването им на брачната институция, създадена да защити преди всичко правата на децата.

3. Обжалването ще даде време и възможност страната ни да потърси и получи подкрепа от други страни членки на Съвета на Европа, вкл. и от страни в ЕС, като Полша, Румъния, Словакия, Литва, Латвия и други, които да бъдат поканени да участват като трети страни по делото.
Това ще даде ясен сигнал, че сме готови да направим всичко по силите си да се борим за онова, за което копнее и има право всяко дете, вкл. и децата с различна сексуална ориентация, а именно да познават и да имат връзка със своите майка и баща.

Обжалването ще осигури възможност да се създаде група с представители на институциите на други държави-членки, които не са съгласни Европейският съд по правата на човека да се ангажира с нормотворческа власт по отношение на фундаментални обществени въпроси, които не могат и не би следвало да бъдат упражнявани от съдебен орган, като Европейският съд по правата на човека.

4. Обжалването ще даде време и възможност страната ни да предприеме мерки в защита интереса и правата на децата.

5. С обжалването си, дори и да не доведе до желания резултат, Вие ще покажете, че българското правителство във Ваше лице защитава волята, ценностите и интереса на народа си, по отношение на семейството и родителството. ..

PS Предвид решението по делото Федотова и др. срещу Русия от т.г. и изразената от Голямата камара на ЕСПЧ позиция, а именно че не става въпрос за узаконяване на еднополовия брак, считаме, че на този етап Голямата камара не би си позволила да разшири обхвата на решението.”

Изключително силни аргументи за обжалване на решението пред Голямата камара на ЕСПЧ изложи и Светият Синод в своето подробно становище до управляващите. Писмото, което получихме от Синода, във връзка с неговата позиция може да видите на:
https://www.sva.bg/светият-синод-ни-информира-за-станови/

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *